Voldsutsatte må få et trygt, permanent bosted

Krisesentersekretariatet • www.krisesenter.com

Vold eller trusler om vold en av hovedårsakene til at bostedsløshet blant barnefamilier oppstår. Å finne et trygt sted å bo er også en utfordring for voldsutsatte uten barn. Når regjeringa etter hvert legger fram sin nye nasjonale strategi for boligsosialt arbeid, forventer derfor Krisesentersekretariatet politikk som sørger for at det blir enklere for voldsutsatte å få et trygt, permanent bosted.

Å etablere seg i ny bolig kan være utfordrende for mange voldsutsatte. Det kan være vanskelig å søke om og få lån til egen bolig, kanskje er det få tilgjengelige og egnede kommunale boliger, og også på det private boligmarkedet kan nåløyet være trangt.

Noen tiltak regjeringen kan gjøre for at det skal bli enklere for voldsutsatte inn i ny bolig er å tydeliggjøre at ansvaret for boligformidlingen tilfaller NAV, sikre at kommunene kan legge til rette for å gi voldsutsatte huslån som ikke begrenses av voldsutsattes inntekt og sørge for at nye og gamle kommunale boliger er tilpassede voldsutsattes behov.

Disse og flere innspill har Krisesentersekretariatet sendt inn til arbeidet med den nye nasjonale strategien for boligsosialt arbeid. Alle har rett på et trygt sted å bo!

Les alle innspillene våre til nasjonal strategi for boligsosialt arbeid her.