Krisesentrene kan forebygging!

Krisesentrene har gjennom sin 40 år lange historie opparbeidet seg enorm kunnskap om voldsutsattes situasjon. Dette har gjort at krisesentrene i dag har en unik kompetanse til å gi voldsutsatte råd, veiledning og hjelp. Det betyr også at krisesentrene vet hva som skal til for å forebygge vold i nære relasjoner. Og med forebygging som formål arrangerer flere krisesentre kurs og aktivitetstilbud og holder foredrag på utdanningsinstitusjoner.

Likevel slipper ikke krisesentrene til statens tilskuddsordninger for forebygging av vold i nære relasjoner. Det er det etter dagens lovverk bare frivillige og ideelle organisasjoner som gjør. Fordi mange krisesentre er organisert i kommunen, faller de utenfor tildelingsordningen.

Dette vil vi i Krisesentersekretariatet gjøre noe med. Det bør være en selvfølge at krisesentrene, med sin tunge erfaring på voldsfeltet, får være med i forebyggingsarbeidet. Krisesentersekretariatet har derfor spilt inn dette til justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med høring om forskriftsfesting av tilskuddsmidler.

Les hele høringssvaret her.