Kontakt

Kontakt Krisesentersekretariatet

E-post: post@krisesenter.com

Stedfortreder for daglig leder
Hege Mauroy

Mobil: +47 905 79 118
E-post: hm@krisesenter.com

For pressehenvendelser, kontakt styremedlem Wanja Sæter, på epost: Wanja.Saether@bodo.kommune.no

Daglig leder (i permisjon)
Idun Moe Hammersmark

E-post: imh@krisesenter.com

Informasjonsansvarlig/seniorrådgiver (i permisjon)
Lone Alice Johansen

Mobil: +47 971 37 691
E-post: ljo@krisesenter.com

Postadresse:
Krisesentersekretariatet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

Kontakt VO-linjen 

Vold- og overgrepslinjen: (+47) 116 006

Prosjektleder VO-linjen 116 006
Julie Haatuft
Mobil: +47 479 01 441
E-post: jh@krisesenter.com

Prosjektmedarbeider VO-linjen
Anne Gåsefra
Epost: ang@krisesenter.com 

Prosjektmedarbeider VO-linjen
Martine Sorknes Ødegården
Epost: mso@krisesenter.com

Postadresse:
Krisesentersekretariatet
VO-linjen
Mariboes gate 13
0183 Oslo

Nettside:
https://www.volinjen.no/

Kontakt ROSA

Nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel: (+47) 22 33 11 60

Daglig leder
Mildrid Mikkelsen
Mobil: (+47) 90 55 46 06
E-post: mmi@krisesenter.com

Rådgiver
Iselinn Schou-Standal
Mobil: (+47) 90 40 18 66
E-post: iss@krisesenter.com

Rådgiver
Kristin Næss Stub
Mobil: (+47) 90 40 28 68
E-post: kns@krisesenter.com

Rådgiver
Kristofer Rees
E-post: kr@krisesenter.com

Informasjonsrådgiver
Leila Langdalen Sbai

Mobil: (+47) 48 04 08 04
E-post: lls@krisesenter.com

Postadresse:
Krisesentersekretariatet
ROSA prosjektet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

Nettside:
http://rosa-help.no/