Kontakt

Kontakt Krisesentersekretariatet

E-post: post@krisesenter.com

Daglig leder
Ane Fossum
Mobil: + 47 905 79 118
E-post: af@krisesenter.com

Kommunikasjonsansvarlig
Liv Müller Smith-Sivertsen
Mobil: + 47 952 44 795
E-post: lmss@krisesenter.com

Administrasjonsleder
Hege Mauroy

Mobil: +47 922 35 400
E-post: hm@krisesenter.com

Informasjonsansvarlig/seniorrådgiver (i permisjon)
Lone Alice Johansen

Mobil: +47 971 37 691
E-post: ljo@krisesenter.com

Postadresse:
Krisesentersekretariatet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

Kontakt VO-linjen 

Vold- og overgrepslinjen: (+47) 116 006

Prosjektleder VO-linjen 116 006
Julie Haatuft
Mobil: +47 479 01 441
E-post: jh@krisesenter.com

Prosjektmedarbeider VO-linjen
Anne Gåsefra
Epost: ang@krisesenter.com 

Prosjektmedarbeider VO-linjen
Martine Sorknes Ødegården
Epost: mso@krisesenter.com

Postadresse:
Krisesentersekretariatet
VO-linjen
Mariboes gate 13
0183 Oslo

Nettside:
https://www.volinjen.no/

Kontakt ROSA

Nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel: (+47) 22 33 11 60

Fungerende leder
Leila Langdalen Sbai

Mobil: (+47) 48 04 08 04
E-post: lls@krisesenter.com

Daglig leder (i permisjon)
Mildrid Mikkelsen
Mobil: (+47) 90 55 46 06
E-post: mmi@krisesenter.com

Rådgiver
Kristin Næss Stub
Mobil: (+47) 90 40 28 68
E-post: kns@krisesenter.com

Seniorrådgiver
Ida Lindmo
Mobil: (+47) 904 01 866
E-post: il@krisesenter.com

Postadresse:
Krisesentersekretariatet
ROSA
Rådhusgata 4
0151 Oslo

Nettside:
http://rosa-help.no/