Krisesentersekretariatets kommentar til revidert nasjonalbudsjett

Krisesentersekretariatet • www.krisesenter.com

Gjennom et samarbeidsprosjekt med Bredtveit fengsel hjalp Oslo krisesenteret de innsatte kvinnene en mulighet til å bearbeide sine voldserfaringer og forebygge nye. Erfaringene fra prosjektet var utelukkende positive.

Slike prosjekter trenger vi mer av. Krisesentrenes rolle i å bistå voldsutsatte gir den en unik kompetanse i det å forstå, formidle og forebygge det vanskelige og komplekse temaet som vold er.

Til tross for dette er det vanskelig for krisesentrene å få midler til slike prosjekter. For statens tilskudd til organisasjoner i kriminalomsorgen går hverken til prosjekter som gir kunnskap om vold og overgrep eller til krisesentrene.

Dette vil vi i Krisesentersekretariatet gjøre noe med. Fengselinsatte bør ha den samme muligheten til å lære hvordan de kan bearbeide og avverge vold som andre. Med sin erfaring på feltet, har krisesentrene en helt naturlig rolle i dette arbeidet. Krisesentersekretariatet har derfor spilt inn dette til justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med høring om forskriftsfesting av tilskuddsmidler.

Les hele høringssvaret her.