Informasjonsmateriell

Krisesentersekretariatet har utarbeidet en rekke brosjyrer, rapporter og filmer som kan gi veiledning og kunnskap krisesentrenes arbeid og vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

For bestilling av materiell, send e-post til post@krisesenter.com.