Medlemmer

Krisesentersekretariatet (KSS) er en paraplyorganisasjon for 23 krisesentre i Norge.

KSS arbeider for en fremtid uten vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og for å styrke tilbudet av krisesentre. Et av våre hovedmål er å synliggjøre krisesentrenes arbeid og styrke retten til et liv uten vold.

/ Om KSS
/ Finn ditt krisesenter
/ Bli medlem
/ Driftsform for medlemssentrene

/ Medlemskontrakt

 


Region nord

Troms og Finnmark

Alta Krisesenter
Tlf: 78 43 46 93
Pb 2035, 9507 Alta
E-post: post@altakrise.no
Webside: www.altakrise.no
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Ideell organisasjon

Krisesenteret i Midt-Troms
Tlf: 77 84 52 60
Pb 349, 9305 Finnsnes
E-post: post@krisesenteretmidt-troms.no
Webside: www.krisesenteretmidt-troms.no
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Ideell organisasjon

Krisesenteret for Tromsø og omegn
Tlf: 77 61 10 60
Pb 860, 9259 Tromsø
E-post: krisesenteret@tromso.kommune.no
Webside: www.tromsokrisesenter.no
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Kommunalt

Vest-Finnmark Krisesenter
Tlf: 48 50 44 85
Pb 124, 9615 Hammerfest
E-mail: post@vestkris.no
Webside: www.hammerfestkrisesenter.no
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Ideell organisasjon

Nordland

Helgeland krisesenter
Tlf: 75 17 36 99
Pb 306, 8651 Mosjøen
E-post: Mosjoen.Krisesenter@vefsn.kommune.no
Webside: https://www.vefsn.kommune.no/krisesenter.419435.no.html 
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Kommunalt

Krisesenteret i Salten
Tlf: 75 55 58 90
Pb 388, 8001 Bodø
E-post: krisesenteret@bodo.kommune.no
Webside: https://bodo.kommune.no/Krisesenteret/ 
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Kommunalt

Narvik og omegn Krisesenter
Tlf: 76 95 73 39
Pb 66, 8513 Ankenes
E-post: eva.stromsnes@narvikkrisesenter.no 
Webside: www.narvikkrisesenter.no
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Ideell organisasjon

Sør-Helgeland krisesenter
Tlf: 75 02 17 11
Pb 288, 8901 Brønnøysund
E-post: ks@bronnoy.kommune.no
Webside: http://www.bronnoy.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/barne-og-familietjeneste/sor-helgeland-krisesenter/ 
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Kommunalt

Krisesenteret Vesterålen
Tlf: 76 12 23 30
Pb 330, 8401 Sortland
E-post: post@vesteralen-krisesenter.no
Webside: https://xn--vesterlen-krisesenter-x2b.no/ 
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Ideell organisasjon

Region sør-øst

Oslo

Oslo krisesenter 
Tlf: 22 48 03 80/22 48 03 82
Pb 7055 St. Olavs plass, 0130 Oslo
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no
Webside: www.oslokrisesenter.no
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Stiftelse

Viken

Indre Østfold krisesenter
Tlf: 69 89 45 69
Pb 301, 1815 Mysen
e-post: postmaster@ioks.no
Webside: https://www.io.kommune.no/tjenester/helse-og-mestring/indre-ostfold-krisesenter/
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Kommunalt

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad 
Tlf: 69 95 55 60
Pb 515, 1612 Fredrikstad
e-post: krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no
Webside: http://blaakors.no/krisesenteret/
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Stiftelse

Krisesenteret i Mosseregionen
Tlf: 69 25 05 50
Pb 2093, 1521 Moss
E-post: post@krisesenteret-moss.no
Webside: www.mosskrisesenter.no  
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Kommunalt

Innlandet

Gjøvik Krisesenter
Tlf: 61 17 55 60
Pb 5, 2801 Gjøvik
E-post: post@krisesenteret-gjovik.no
Webside: www.krisesenteret-gjovik.no
Driftsform: Interkommunalt selskap

Vestfold og Telemark

Stiftelsen Krisesenteret i Vestfold 
Tlf: 33 35 91 91
Pb 335, 3101 Tønsberg
E-post: post@skiv.no
Webside: www.skiv.no
Driftsform: Stiftelse

Agder

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter
Tlf: 38 10 22 00
Pb 434, 4664 Kristiansand
E-post: post@krisesenteret.net
Webside: http://krisesenteret.net/
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Stiftelse

Østre-Agder Krisesenter
Tlf: 37 01 32 80
Arendal kommune, Pb 123,  4891 Grimstad
E-post: ola.sigmundstad@arendal.kommune.no
Webside: http://www.krisesenteret.no/
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Interkommunalt selskap

Region midt-vest

Trøndelag

Nord-Trøndelag krisesenter
Tlf: 74 07 77 10
Pb 47, 7651 Verdal
E-post: post@krisesenteret-nt.no
Webside: www.krisesenteret-nt.no
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Interkommunalt selskap

Krisesenteret for Orkdal og omegn
Tlf: 72 48 24 10
Pb 116, 7321 Fannrem
E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com
Webside: https://krisesenteretorkdal.no/ 
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Ideell organisasjon

Trondheim krisesenter
Tlf: 73 52 34 20
Pb 80, 7400 Trondheim
E-post: krisesenteret.trondheim@trondheim.kommune.no
Webside: https://www.trondheim.kommune.no/krisesenteret/ 
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Kommunalt

Møre og Romsdal

Nordmøre Krisesenter IKS
Tlf: 71 57 48 70
Pb 153, 6501 Kristiansund
E-post: post@nordmorekrisesenter.no
Webside: www.nordmorekrisesenter.no
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Interkommunalt selskap

Vestland

Krisesenter for Bergen og omegn
Tlf: 55 31 50 50
Pb 2343, 5867 Bergen
E-post: krisesenteret@bergen.kommune.no
Webside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/krisesenter-for-bergen-og-omegn
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Kommunalt

Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Tlf: 57 74 36 00
Pb 188, 6901 Florø
E-post: post@krisesenteret.sf.no
Webside www.krisesenteret.sf.no
Tilbud til beboere med kjæledyr
Driftsform: Stiftelse