Krisesenter nær deg

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

De fleste krisesentrene har skjulte adresser. Ta derfor kontakt per døgnåpen telefon for besøksadresse til krisesenteret. Telefonnummer finner du på krisesenterets nettside.

 / Vold og overgrep


Sør Øst-Norge

Oslo Krisesenter

Asker og Bærum Krisesenter

Krisesenteret i Follo IKS

Romerike Krisesenter IKS

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad

Krisesenteret i Mosseregionen

Sarpsborg Krisesenter

Indre-Østfold Krisesenter IKS, Mysen

Krisesenteret i Vestfold, Tønsberg

Drammen krisesenter

Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner

Kongsberg Krisesenter

Glåmdal Krisesenter IKS, Kongsvinger

Gjøvik Krisesenter

Stiftelsen Hallingdal Krisesenter, Gol

Krisesenteret i Telemark, Skien

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter, Kristiansand

Østre-Agder Krisesenter, Arendal


Vest-Norge

Krisesenteret for Bergen og omegn

Krisesenteret i Stavanger

Krisesenter Vest IKS, avd. Haugesund

Krisesenter Vest IKS, avd. Stord

Krisesenteret i Sogn og Fjordane


Midt-Norge

Stiftelsen Hamar Krisesenter

Gudbrandsdal Krisesenter, Lillehammer

Orkdal og omegn Krisesenter

Trondheim Krisesenter

Nord-Trøndelag Krisesenter, Verdal

Krisesenteret i Molde og omegn IKS

Krisesenter for Sunnmøre, Ålesund

Nordmøre Krisesenter, Kristiansund


Nord-Norge

Krisesenteret i Salten

Narvik og omegn Krisesenter

Krisesenteret i Rana, Mo i Rana

Krisesenter Vesterålen, Sortland

Helgeland Krisesenter

Sør-Helgeland Krisesenter, Brønnøysund

Harstad Krisesenter

Krisesenteret i Midt-Troms

Krisesenteret for Tromsø og omegn

Vest-Finnmark Krisesenter, Hammerfest

Norasentret IKS, Kirkenes

Alta Krise- og incestsenter