Vold kan forekomme i mange former

Har du noen gang opplevd at noen du er glad sier krenkende ting til deg? Slår eller sparker deg eller tingene dine? Kan du si nei hvis du ikke vil ha sex med kjæresten din? Kanskje nekter familien din deg kontroll over økonomien din? Følger samboeren med på det du gjør på mobiltelefonen din?

Dette kan være vold. Vold kan forekomme i mange former. Heldigvis finnes det også mange steder å få hjelp. Både før volden skjer, når volden skjer og etter volden har skjedd.

Dersom du trenger beskyttelse og et trygt sted å bo, kan du ta kontakt med et krisesenter. Her får du råd og veiledning for hva du kan gjøre videre. Krisesentre har også et dagtilbud for personer som ikke ønsker eller ikke har behov for å bo der.

Krisesentersekretariatet har avdekket at om lag 25% av landets kommuner ikke har noen informasjon om krisesentertilbud på kommunens egne nettsider. 6% av kommunene har mangelfull informasjon. Med dette som hovedbakteppe fikk sekretariatet midler fra Bufdir, Barne-, og ungdoms- og familiedirektoratet til å lage en informasjonsfilm og informasjonsmal om:

  • Hva slags hjelp finnes for mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner
  • Hva slags informasjon som bør stå på nettsidene til landets kommuner om hjelpetilbudene i kommunen