Krisesentertilbudet

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Krisesentrene tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode, men har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der. Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret. Du kan oppsøke senteret direkte, uten timeavtale eller henvisning.

Er krisesenteret et tilbud til meg?

Ja, krisesenteret er et tilbud for alle voksne som har blitt utsatt for vold, og eventuelt deres barn.

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp av krisesenteret
  • Krisesenteret er ikke bare et tilbud for de som er utsatt for grov vold
  • På krisesenteret bestemmer du selv over eget liv og de valg du tar
  • Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret
  • Du kan få hjelp på krisesenteret uten å bo der
  • Krisesenteret tilbyr samtale- og dagtilbud
  • Krisesenteret er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse

Tilbudet består av
  • Samtaler
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Veiledning
  • Samtalegrupper og aktivitetstilbud
  • Oppfølging
  • Rådgivning – du kan ringe senteret for råd. Du kan velge å være anonym
  • Informasjon eller svar på spørsmål om hjelpetilbudet til pårørende, hjelpeapparat og skole
  • En del krisesentre har også tilbud som hjelper beboere med kjæledyr

Telefon 24 timer i døgnet

Spør om råd? Ta kontakt med ditt lokale krisesenter på telefon (døgnåpen) eller epost.

Kontaktinformasjon til ditt lokale krisesenter

 Botilbud

Krisesentrene tilbyr et midlertidig botilbud for kvinner, menn og deres barn med beskyttelsesbehov:

  • Samtaler
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Veiledning
  • Samtalegrupper- og aktivitetstilbud
  • Oppfølging

Samtale- og dagtilbud

Vi har også et samtaletilbud, på dagtid, for de som ikke bor på senteret:

  • Samtaler
  • Oppfølging
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Samtalegrupper- og aktivitetstilbud
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Veiledning