Taushet TAR liv

Mange utsettes for vold hjemme, men svært få tør å si ifra. Derfor er det viktig at vi som er rundt bruker stemmen vår. Spør om hva som skjer og si ifra om det du ser. For du er kanskje noens eneste sjanse.

(klikk på bildet for å se og høre Ingebjørg Bratlands tilpassede versjon av Suzanne Vegas Luka)

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudetgjennomfører vi nå den årlige 16-dagers kampanjen Taushet tar liv.