VO-linjen har fått ny prosjektleder

Krisesentersekretariatet • www.krisesenter.com

Julie Haatuft, 26 år, er konstituert som prosjektleder i Vold- og overgrepslinjen 116 006.

Hun startet i jobben 1. september 2020, og overtar stillingen fra Sara Bondø.

Haatuft har en mastergrad i psykologi og kommunikasjon, og har arbeidserfaring fra både krisesenter og forskningssenter.

Hun gleder seg til å ta fatt på det viktige arbeidet og utvikle VO-linjen videre.