Sakkyndige i foreldretvistsaker må ta voldsutsatte på alvor

Gjennom sin kontakt og oppfølging av kvinner utsatt for vold, har krisesentrene erfaring med bruk av sakkyndige i barnefordelingssaker i saker der en forelder har blitt utsatt for vold. Dessverre melder våre medlemmer om flere urovekkende observasjoner.

Flere krisesentre opplever av sakkyndige mangler et helhetlig voldsperspektiv, undervurderer psykisk vold og mistror de voldsutsatte. Den sakkyndige tydeliggjør sitt mandat ovenfor den voldsutsatte for dårlig, og gjennomfører for få møter med den voldsutsatte og eventuelt deres barn. Resultatet er at forholdet mellom den sakkyndige og den voldsutsatte ikke har tilstrekkelig med tillit, og konklusjonen blir basert på for lite kjennskap til den voldsutsattes situasjon.

I disse dager er bruken av sakkyndige på høring. I vårt høringssvar anbefaler vi i Krisesentersekretariatet at minst en av de sakkyndige som opprettes i foreldretvistsaker i saker der en forelder har blitt utsatt for vold, har spisskompetanse på vold.

Videre anbefaler vi at det skal fastsettes krav til at den sakkyndige i slike saker skal ha tillit til at den voldsutsatte snakker sant, gjøre sitt mandat tydelig ovenfor den voldsutsatte, og gjennomføre flere møter med den voldsutsatte og deres barn.

Sakkyndige i foreldretvistsaker må ta voldsutsatte på alvor!

Les hele høringsinnspillet her.