Vil Jonas kjempe de voldsutsattes kamp?

Den avtroppende regjeringen svikter de voldsutsatte. Vi i Krisesentersekretariatet er svært skuffet over at den avtroppende regjeringen ikke ønsker å sikre videre drift av krisesentrenes egen organisasjon. Dette truer selve livsgrunnlaget for vår organisasjon og gjør det vanskelig for oss å fortsette og være en stemme for de voldsutsatte og jobbe for å bedre krisesentrenes vilkår og tilbud. 

Krisesentersekretariatet • www.krisesenter.com

Kontaktperson:
Ane Fossum, daglig leder
Mob: 905 79 118
af@krisesenter.com

– Vi forventer nå at Arbeiderpartiet viser styringsevne og stiller opp for de voldsutsatte. De må forhandle fram tilskudd til Krisesentersekretariatet – slik de har foreslått i sitt alternative budsjett, sier daglig leder Ane Fossum.

Krisesentertilbudet er det eneste hjelpetiltaket i Norge med særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet og veiledning til personer som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet er både talerør for krisesentrene og for de voldsutsatte. Vårt påvirkningsarbeid har i stor grad bidratt til vold i nære relasjoner ikke lenger anses som et privat anliggende, men som et samfunnsproblem.

Enda verre er det at ROSA, som driftes av Krisesentersekretariatet, har fått fjernet sin faste overføring over budsjettet. ROSA er det ledende hjelpetiltaket på menneskehandel i Norge og når de mister sin økonomiske forutsigbarhet svekker dette ofre for menneskehandels posisjon.

Det som er positivt, er at det settes av penger til å etablere en permanent partnerdrapskommisjon i Statsbudsjettet. Krisesentersekretariatet foreslo dette allerede i 2003. I tillegg er det bra at det settes av 10 millioner til å øke bruken av omvendt voldsalarm.

– Vi er spesielt glade for at vårt prosjekt Vold – og overgrepslinjen har fått midler til å videreføre sitt tilbud, nå underlagt Barne- og familiedepartementet. VO-linjen er det eneste nasjonale hjelpetilbudet for vold – og overgrepsutsatte.

Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Siden 1992 har over 100 000 kvinner, menn og barn oppholdt seg på et av landets krisesenter. Hvert fjerde drap i Norge er partnerdrap. Mens antall drap har gått ned, har antallet partnerdrap holdt seg stabil. I syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet. I fem av ti partnerdrap er det registrert mer enn fem voldsepisoder. Dette viser at mange partnerdrap er varslede drap som kunne vært unngått.

Vold ødelegger liv også i de tilfellene den ikke tar livet av ofrene. Landets krisesenter er et lavterskel tilbud og et første steg mot et bedre liv for de voldsutsatte. Det trengs en betydelig styrking av finansieringen av krisesentertilbudet. Flere av landets sentre har ikke full finansiering av et døgnåpent, helårig tilbud, slik loven krever. De voldsutsatte taper kampen om budsjettpengene. Krisesentertilbudet skjæres inn til beinet, bemanningen reduseres og i verste fall ser vi at flere sentre kan stå i fare for å bli nedlagt.

Kampen mot vold og kampen for å styrke krisesentertilbudet er langt fra over. Nå forventer vi at Arbeiderpartiet holder det de lovet i sitt alternative budsjett og gir 4 millioner i tilskudd til Krisesentersekretariatet.