Utlysning: tilskudd til spesielle rettshjelptiltak for 2021

Statens sivilrettsforvaltning utlyser med dette tilskudd til spesielle rettshjelptiltak. Tilskuddene skal legge til rette for kostnadseffektive rettshjelpstilbud rettet mot særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy. Vi oppfordrer krisesentrene til å søke!