Stillingsutlysning: Rådgiver ROSA

Har du erfaring fra samtaler med personer i krise? Vil du jobbe med å bistå ofre for menneskehandel? ROSA søker en rådgiver til et ettårig 100% vikariat med snarlig tiltredelse.

ROSA koordinerer bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel og samarbeider med krisesentre og øvrige samarbeidspartnere om å tilby trygge oppholdssteder. ROSA er nå i ferd med å utvikle og etablere samarbeid med næringslivsaktører for å tilby praksisplasser og kvalifiserende tiltak til ofre for menneskehandel.

Sentrale arbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil være

  • samtaler med personer som blir henvist til ROSA
  • samarbeide med krisesentre og samarbeidspartnere i oppfølging av ofre for menneskehandel
  • etablere og utvikle samarbeid om praksisplasser og kvalifiserende tiltak med næringslivsaktører.
  • holde foredrag og bistå i gjennomføring av seminarer og andre arrangementer
  • svare på henvendelser på den nasjonale hjelpetelefonen

Søknadsfrist. 10.05.2021

Les hele stillingsutlysningen her

Les mer om ROSA her

Krisesentersekretariatet • www.krisesenter.com