Om ROSA

ROSA (Reetablering – oppholdssteder – sikkerhet – assistanse) jobber med å bistå personer som er utsatte for menneskehandel slik at de får utløst sine rettigheter i Norge, og å løfte deres erfaringer og utfordringer for å bedre deres vilkår. Hos ROSA får personer som er utsatt for menneskehandel et trygt oppholdssted og tilgang på kvalifisert juridisk rådgivning, helsetjenester, utdanningstilbud og aktiviteter.  

ROSA administrerer den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel. Hjelpetelefonen er døgnåpen og man kan ringe for å få hjelp og veiledning. Hjelpetelefonen rettes mot ofre i alle former for utnyttelse til menneskehandel. ROSA bistår også med informasjon og henvisning til relevante tiltak for personer i målgruppen.

Nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel: (+47) 22 33 11 60

ROSA jobber også med omfattende utadrettet informasjonsarbeid for å øke kompetanse om identifisering av antatte ofre og håndtering av situasjoner der identifisering skjer.

Les mer om ROSA herKontakt ROSA

Nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel: (+47) 22 33 11 60

Adresse:
ROSA
Rådhusgata 4
0151 Oslo

Fungerende leder
Leila Langdalen Sbai
Mobil: (+47) 48 04 08 04
E-post: lls@krisesenter.com

Daglig leder (i permisjon)
Mildrid Mikkelsen
Mobil: (+47) 90 55 46 06
E-post: mmi@krisesenter.com

Rådgiver
Kristin Næss Stub
Mobil: (+47) 90 40 28 68
E-post: kns@krisesenter.com