Stillingsutlysning: prosjektmedarbeidere i vold- og overgrepslinjen

Har du erfaring fra volds- og overgrepsfeltet? Vil du jobbe med menneskers rett til å leve et liv uten vold? Vi søker to prosjektmedarbeidere for vold- og overgrepslinjen i et 100% engasjement frem til 31.12.2021 med mulighet for fast ansettelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

I lys av tiltakene som har blitt iverksatt for covid-19 de siste månedene har vi sett et stort behov for en chattjeneste for vold- og overgrepsutsatte. På bakgrunn av dette er det tildelt midler til å utvikle og drive en ny chattetjeneste. Vi søker derfor to prosjektmedarbeidere som skal være med å starte opp vold- og overgrepslinjens nye chattetjeneste, og vil sitte med hovedansvaret for å besvare telefon og chat på dagtid.

Les hele stillingsutlysningen og søk her