En omfattende svekkelse av voldsutsattes rettigheter

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått en ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte. Den store endringen er at den voldsutsatte må gå til sivilt søksmål mot skadevolder og få dom for erstatning for å kunne få erstatning fra staten.

Målet med dette er angivelig å gjøre ordningen enklere og mer effektiv. Satt på spissen vil den foreslåtte ordning nok gjøre ordningen enklere, med færre søknader, rett og slett fordi de fleste voldsofre ikke vil klare eller orke å gå til sivil sak og i stedet droppe saken.

Årsakene til dette er at hindringene for å gå til sivil rettssak er mange. For eksempel kan det å ha en nær relasjon til voldsutøver gjøre det svært belastende å gå til rettssak mot voldsutøver.  Andre hindringer kan være risiko for nye voldshendelser, retraumatisering, økonomiske forhold, og frykt for domstolsystemet.

I tillegg vil de voldsutsatte som rammes av de sakstypene som er foreslått å ta ut fra voldsoffererstatningsordningen miste muligheten til å få erstatning. Det vil dessuten være få voldsutsatte som vil gå til sivil rettsak for domstolene for relativt lave erstatningskrav, når saksomkostningene kan komme på over 100 000.

Dette innebærer en omfattende svekkelse av voldsutsattes rettigheter, og vil medføre at langt færre får erstatning. Krisesentersekretariatet vil derfor på det sterkeste fraråde stortinget å vedta disse endringene.

Du kan lese hele høringssvaret vårt her.