Et angrep på kvinners rettssikkerhet

Rettshjelpsutvalget foreslår å oppheve retten til rettshjelp i perioden før anmeldelse for voldsutsatte, ofre for tvangsekteskap og ofre for menneskehandel. Dette vil frarøve denne sårbare gruppen viktig juridisk bistand. Dette er et angrep på voldsutsatte kvinners rettsikkerhet!

Bistandsadvokater og hjelpeordninger har hverken de samme oppgavene eller kompetansen, og bistandsadvokatenes juridiske oppdrag kan derfor ikke ivaretas av andre yrkesgrupper. De ansatte på krisesentrene bistår voldsutsatte i en akutt fase, og veiledningen handler om å hjelpe de voldsutsatte tilbake i hverdagen. Denne oppgaven deles ikke med bistandsadvokater. De ansatte på krisesentrene har derimot ikke juridisk kompetanse, og den juridiske oppfølgingen er derfor forbeholdt bistandsadvokatene.

Det kan også legges til at mange krisesentre opplever sprengt arbeidskapasitet i dag. Å pålegge krisesentrene det juridiske oppdraget i tillegg til de arbeidsoppgavene de sitter med i dag, vil derfor kunne gå utover krisesentrenes særskilte og viktigste oppgaver. Når utvalget dessuten heller ikke nevner noe om økt finansiering til å utvikle juridisk kompetanse og gjennomføre de juridiske oppgavene, er det vanskelig å se for seg hvordan krisesentrene i praksis skal kunne ta på seg denne oppgaven.

Les hele høringssvaret vårt her.