ROSA etterlyser styrking av ofrenes rettigheter

Krisesentersekretariatet • www.krisesenter.com

I 2019 fikk den nasjonale hjelpetelefonen omkring 50% flere henvendelser om menneskehandel sammenlignet med året før, ifølge ROSAs årsrapport. Men det er fremdeles mange hindre for å få hjelp.

– I den siste regjeringserklæringen kunne vi endelig se en anerkjennelse av den vanskelige situasjonen som møter ofre for menneskehandel, sier Mildrid Mikkelsen, leder for ROSA.

– Vi ble selvfølgelig veldig optimistiske når vi så planer om utvidet beskyttelse og mer helhetlig bistand. Men status halvannet år senere er at utfordringene vi har varslet om i årevis vedvarer.

I 2019 ble ROSA kontaktet om 118 mulige menneskehandelssaker, en markant økning fra 77 i 2018. Det antas at mørketallene er store. Mulige ofre skal få informasjon om sine rettigheter og muligheter for hjelp. Dette er helt avgjørende for å bekjempe menneskehandel, men ROSA så i 2019 flere tilfeller hvor personer sendes ut eller forsvinner før de har fått vite hvilke rettigheter de har.

– Måltall og streng praksis i utlendingsforvaltningen spiller inn. Og menneskehandlere bruker denne frykten for å holde folk i utnyttelse. Derfor er det så viktig at hjelpetiltak kontaktes tidlig, så de kan sikres juridisk bistand og kvalifisert støtte, understreker Mikkelsen.

Flere takker nei og slutter å ta kontakt, eller forsvinner før de får hjelp. Dette kan skyldes press fra omgivelsene, høyt trusselnivå eller usikkerheten ved å ta imot hjelp som avhenger av politiets etterforskning. 40 nye personer valgte å ta imot hjelp fra ROSA i 2019.

– Det er langt fra festtaleretorikken til virkeligheten de vi bistår møter. Mennesker deporteres uten å bli informert om rettighetene sine, det er svært vanskelig å få psykisk helsehjelp, og politiet henlegger flertallet av sakene som anmeldes. Likevel fremstår det som om det viktigste er å øke antall anmeldelser – ikke sikre beskyttelse og støtte til de som har blitt utsatt for menneskehandel. Myndighetene må begynne å lytte til deres erfaringer, sier Mikkelsen.

Les hele årsrapporten her.