Rosa

logo-rosa

ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse og drives av Krisesentersekretariatet. Rosa tilbyr bistand i hele Norge, 24 timer i døgnet, til personer utsatt for menneskehandel. Rosa tar imot henvendelser fra alle som kommer i kontakt med menneskehandel –  både konkrete saker og generelle spørsmål.

Alle som har spørsmål om menneskehandel kan kontakte ROSA på telefon 22 33 11 60.

ROSA ble opprettet 1. januar 2005 i forbindelse med Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003-2005. Justis- og politidepartementet gav Krisesentersekretariatet mandat til å utføre arbeidet med å iverksette tiltak i handlingsplanen. Siden oppstart i 2005 har ROSA administrert en nasjonal døgnåpen telefonlinje for hjelp og veiledning. Fra 2016 rettes dette telefontilbudet mot ofre i alle former for utnyttelse til menneskehandel. Gjennom sitt etablerte nettverk, kunnskap og erfaring kan ROSA bistå med informasjon og henvisning til relevante tiltak for personer i målgruppen

 

www.rosa-help.no