Om ROSA-prosjektet

ROSA-prosjektet (ROSA) administrerer den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel. Hjelpetelefonen er døgnåpen og man kan ringe for å få hjelp og veiledning.


Nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel: (+47) 22 33 11 60

Hjelpetelefonen rettes mot ofre i alle former for utnyttelse til menneskehandel. ROSA bistår også med informasjon og henvisning til relevante tiltak for personer i målgruppen.

ROSA er et landsdekkende tilbud, og tilbyr trygge oppholdssteder på krisesentrene i hele Norge. I perioden ofre for menneskehandel bor regi av ROSA, får de tilgang på kvalifisert juridisk rådgivning, helsetjenester, utdanningstilbud og aktiviteter.


Historikk

ROSA ble opprettet i 2005 etter søknad fra Krisesentersekretariatet. Prosjektet ble startet i forbindelse med Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003-2005, og har siden blitt videreført i regjeringens senere handlingsplaner.

ROSA har siden oppstart i 2005 hjulpet rundt 500 personer ut av menneskehandel og vært i kontakt med over 1000 personer fra 62 ulike land.


 


Kontakt ROSA

Nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel: (+47) 22 33 11 60

Postadresse:
Krisesentersekretariatet
ROSA prosjektet
Karl Johansgate 16 B
0154 Oslo

Daglig leder
Mildrid Mikkelsen
Mobil: (+47) 90 55 46 06
E-post: mmi@krisesenter.com

Rådgiver
Lisa Weldehanna
Mobil:  (+47) 94 84 49 54
E-post: lw@krisesenter.com

Informasjonsrådgiver
Leila Langdalen Sbai
Mobil: (+47) 48 04 08 04
E-post: lls@krisesenter.com