Krisesentersekretariatet (KSS) ble etablert i 1994 og fungerer som et bindeledd mellom offentlige myndigheter, krisesentrene, media, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig. Vi jobber for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer.

main-gfx

Krisesentersekretariatet (KSS) ble etablert i 1994 og fungerer som et bindeledd mellom offentlige myndigheter, krisesentrene, media, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig. Vi jobber for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer.

Taushet tar liv 2017

15181413_974098716028374_7213585814712065015_n

Taushet tar liv er en kampanje, finansiert av tilskuddsordningen i 2014, 2015, 2016 og 2017 for å forebygge vold og dødelig vold i nære...

Les Mer
Hent fler saker

Taushet tar liv 2017

15181413_974098716028374_7213585814712065015_n

Krisesentersekretariatet er medlem av Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg. Utvalget er ombudets arena for erfaring- og...

Les Mer