Publisert i Nyhet

Påmelding til Nordiske kvinner mot vold i Kristiansand

Den 26.-28.august i år er det Norges, og vår, tur til å arrangere den årlige konferansen for Nordiske kvinner mot vold.

Publisert i Nyhet

Rød Knapp til Stortinget

 

Publisert i Nyhet

Krisesentersekretariatets årsmøte og fagdag

Mandag og tirsdag den 25. og 26.april var våre medlemmer fra hele landet samlet i Lillestrøm for to dager med årsmøte og faglig påfyll.

Publisert i Nyhet
Likestilling

Partiprogram for likestilling

En vellykket likestillingspolitikk er positivt for hele samfunnet! Åtte organisasjoner som jobber for likestiling har gått sammen og sendt krav til alle de politiske partiene om en mer aktiv likestillingspolitikk.  

Publisert i Nyhet

Taushet tar liv 2015

I dag, på menneskerettighetsdagen 10. desember, er det siste dagen av årets 16-dagerskampanje. Krisesentersekretariatets hovedkampanje har i år vært 'Taushet tar liv', en kampanje i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å stoppe vold og redde liv.

Publisert i Årsrapporter

Årsmelding 2015

 


Publisert i Nyhet

Den tause volden

Vold mot personer med nedsatt funksjonsevne.

Publisert i Nyhet

Informasjonsmateriell om mishandlingsbestemmelsen

Alle har rett til et liv uten frykt for vold og trusler. Hvis du eller barna dine blir mishandlet, kan du få en selvstendig oppholdstillatelse. Du trenger ikke bli i forholdet fordi du er redd for å miste oppholdstillatelsen i Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har laget informasjonsmateriell om mishandlingsbestemmelsen i utlendingsloven, slik at alle som trenger det skal få den informasjonen de trenger. 

Publisert i 16 dagersaksjonen

Vold stenger dører

Å være i arbeid er verdifullt. Arbeid gir uavhengighet, økt sikkerhet, sosial tilhørighet og selvtillit. Kvinner som utsettes for vold er i stor grad stengt ute fra arbeidslivet og mister dermed disse godene. Men ikke bare hindrer volden kvinner i å jobbe, den gjør også annen samfunnsdeltakelse vanskelig. Vold mot kvinner gir dårlig helse, både psykisk og fysisk. Vold stenger dører.

Flere artikler …

 


Retten til et liv
uten vold