Krisesentersekretariatet (KSS) ble etablert i 1994 og fungerer som et bindeledd mellom offentlige myndigheter, krisesentrene, media, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig. Vi jobber for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer.

main-gfx

Krisesentersekretariatet (KSS) ble etablert i 1994 og fungerer som et bindeledd mellom offentlige myndigheter, krisesentrene, media, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig. Vi jobber for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer.

Rød knapp til Storinget

stopp-vold

  Forrige uke sendte Rød Knapp-alliansen ut følgende brev til representanter på Stortinget: Til representantene på Stortinget En...

Les Mer

Den tause volden

Screen Shot 2016-06-26 at 11.39.40 PM

Vold mot personer med nedsatt funksjonsevne. Personer med utviklingshemming er mindre utsatt for tilfeldig (blind) vold, men mer utsatt for...

Les Mer
Hent fler saker