Krisesentersekretariatet (KSS) ble etablert i 1994 og fungerer som et bindeledd mellom offentlige myndigheter, krisesentrene, media, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig. Vi jobber for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer.

main-gfx

Krisesentersekretariatet (KSS) ble etablert i 1994 og fungerer som et bindeledd mellom offentlige myndigheter, krisesentrene, media, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig. Vi jobber for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer.

16 dagers-aksjonen 2016

16_days

Lurer du på hvilke aktiviteter vi har rundt årets 16 dager med aksjon mot vold mot kvinner? 16 dager, fra 25. november (FNs internasjonale dag mot...

Les Mer
Hent fler saker

16 dagers-aksjonen 2016

16_days

FOTO: Mikrofilm – Egentlig visste jeg at det var noe galt med min far. (Carolina 18) Carolina (18) er blant de tidligere krisesenterbeboerne...

Les Mer