Krisesentersekretariatet


Tilbudsfolder

Arabisk Engelsk Russisk Thai Urdu Bulgarsk Norsk Samisk Tyrkisk

Engelsk Arabisk Norsk Russisk Spansk Polsk Samisk Thai

Retten til et liv uten vold Illustrasjon - copyright:Stockbyte

Vi er en organisasjon som har som mål å styrke krisesentres arbeid utad. Krisesentersekretariatet og krisesentrene er tilknyttet en felles plattform:

"Vi ønsker å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner. I dette arbeidet er vi partipolitisk nøytrale."

Seksualisert vold mot kvinner er et hinder på veien mot målene om likestilling, utvikling og fred. Vold mot kvinner både krenker, svekker og opphever kvinners mulighet til å bruke sine menneskerettigheter og fundamentale friheter.


 

VektskålSexkjøpslovens formål er langt på vei innfridd
Vista Analyse har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Evalueringen viser at prostitusjonsomfanget i Norge er redusert med 20-25 prosent sammenlignet med året før loven trådte i kraft.

Les pressemeldingen »
Les evalueringen »

 
 

maddam-logoFATTA!
Lone Alice Johansen, informasjonsrådgiver for Krisesentersekretariatet gjesteblogger for Maddam om Nordisk Forum

Les bloggen »

 

Nordiske Kvinner mot VoldNordiske Kvinder mod Vold 2014 -
”Vold mod kvinder i et livsperspektiv”
Mænds vold mod kvinder og børn

LOKK har hermed fornøjelsen af at indbyde til konferencen Nordiske Kvinder mod Vold 2014.
Dette års tema: ”Vold mod kvinder i et livsperspektiv – mænds vold mod kvinder og børn” sætter fokus på at vold i nære relationer forekommer i alle livsfaser og kræver forskellige typer indsatser.

Les innbydelsen »
Les programmet »

 

Lone Alice JohansenNordisk kvinnebevegelse krever handling
Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet overleverte på vegne av den nordiske kvinnebevegelsen søndag 15. juni 63 punkter som vi ønsker at landene våre skal oppfylle. Det er nesten 20 år siden landene vedtok handlingsplanen fra Beijing. Nå er det p å tide å oppfylle disse og nye krav.

Les pressemeldingen »

 

Nordisk Forum Malmö 2014Glimt fra krisesentrene – i Nordens viktige arbeid mot vold mot kvinner
Under Nordiske kvinner mot volds konferanse på Nordisk Forum i Malmø 14. juni var det bred enighet om at krisesentrene og det politiske pådriverarbeidet, er og har vært et av de viktigste tiltak som har vært opprettet for voldsutsatte kvinner og deres barn etter 2. verdenskrig.

Les pressemeldingen »

 

Nordisk Forum Malmö 2014Nordisk Forum på trappene
Nordisk Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights går av stabelen allerede torsdag denne uken. Programmet er stort og omfattende. Det er ventet mange tusen deltakere sammen med toppolitikere, hverdagshelter, forskere, aktivister, artister, kulturprofiler og næringslivstopper. Seminaret "Glimt fra krisesentrene former for vold mot kvinner - i Nordens viktige arbeid mot vold mot kvinner»" arrangeres av Nordiske Kvinner mot Vold som del av det åpne programmet til Nordisk Forum lør den 14. juni, kl. 10-12, rom: Davis.

Flyer seminar »
Pressemelding »
Program Nordisk Forum »
Brosjyre Nordisk Forum »
Flyer Nordisk Forum »
Film Nordisk Forum »

 

SEmegREDDmegSEmegREDDmeg
På FNs internasjonale dag for barn utsatt for vold og overgrep, den 4. juni, ble det arrangert en konferanse hvor kortfilmen til kampanjen «SEmegREDDmeg» ble lansert. Krisesentersekretariatet har bidratt som sponsorer til denne sterke og viktige filmen.

Les pressemeldingen »
Se filmen »

 

Krisesentersekretariatets årsmøte 2014 krever nå at regjeringen tar ansvar for et likeverdig krisesentertilbudKrisesentersekretariatets årsmøte 2014 krever nå at regjeringen tar ansvar for et likeverdig krisesentertilbud
Resolusjon vedtatt på Krisesentersekretariatets årsmøte 2014
Et likeverdig krisesentertilbud betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset den enkelte voldsutsatt. Hovedformålet med Krisesenterloven var å styrke krisesentertilbudet og sikre voldsutsatte et likeverdig tjenestetilbud. Dette innebærer at finansieringen av tilbudet må gjøres tilstrekkelig og forutsigbar.

Les resolusjonen »

 

Tilrettelegg og kartlegg udekkede behov hos voldsutsatte Tilrettelegg og kartlegg udekkede behov hos voldsutsatte
Resolusjon vedtatt på Krisesentersekretariatets årsmøte 2014
En nyere forekomststudie av vold og seksuelle overgrep i den norske befolkningen, fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, viser at alvorlig vold og grove seksuelle overgrep henger sammen med psykiske helseproblemer og anses som et alvorlig folkehelseproblem.

Les resolusjonen »

 

Årsmelding 2013Årsmelding 2013
Krisesentersekretariatets årsmelding for 2013 er nå tilgjengelig for nedlasting.

Les årsmeldingen »

 

Krisesenterbevegelsens 9. æresprisKrisesenterbevegelsens 9. ærespris til Kari Sirevaag fra Bergen krisesenter
Under Krisesentersekretariatets årsmøte 28. april i Lillestrøm ble Kari Sirevaag fra Bergen krisesenter hedret med Krisesenterbevegelsens ærespris for 2014.

Les pressemelding »

 

Årsrapport fra ROSA-prosjektet 2013Årsrapport fra ROSA-prosjektet 2013
Årsrapporten gir en oversikt over ROSAs arbeid i 2013. ROSA-prosjektet (reetablering, oppholdssteder, sikkerhet og assistanse) bistår ofre for menneskehandel og drives av Krisesentersekretariatet gjennom midler fra Justis- og beredskapsdepartementet. I 2013 mottok ROSA 132 førstegangshenvendelser om og fra mulige ofre for menneskehandel.

Les årsrapporten »

 

Kvinnemishandling –fra privat problem til offentlig ansvarKvinnemishandling – fra privat problem til offentlig ansvar
Krisesentersekretariatet har vært så heldige å få tillatelse av statsviter Ellen Ahnfelt til å digitalisere et av de viktigste historiske dokumenter som er skrevet om krisesenterbevegelsen «Kvinnemishandling – fra privat problem til offentlig ansvar – en dagsordenbyggingsprosess». Ahnfelt ble ferdig med sin hovedoppgave i statsvitenskap ved universitetet i Oslo i 1987.
I løpet av syv år ble eksistensen av kvinnemishandling synliggjort, offentliggjort i betydningen avprivatisert og politisert, og problemet etablert som en sak på myndighetenes formelle dagsorden. Hovedspørsmålet Ahnfelt stiller seg i oppgaven er: Hvorfor gikk det så fort?

Les dokumentet [pdf - 27 Mb] »

 
  

FOKUSWAVE

Krisesentersekretariatet - Storgata 11, 0155 Oslo - Telefon 23 01 03 00 - Fax 23 01 03 01
© 2004-2014

webdesign: dolfingurl