Publisert i Nyhet

Krisesentersekretariatets årsmøte og fagdag

Mandag og tirsdag den 25. og 26.april var våre medlemmer fra hele landet samlet i Lillestrøm for to dager med årsmøte og faglig påfyll.

Publisert i Nyhet

Den tause volden

Vold mot personer med nedsatt funksjonsevne.

Publisert i Nyhet

Informasjonsmateriell om mishandlingsbestemmelsen

Alle har rett til et liv uten frykt for vold og trusler. Hvis du eller barna dine blir mishandlet, kan du få en selvstendig oppholdstillatelse. Du trenger ikke bli i forholdet fordi du er redd for å miste oppholdstillatelsen i Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har laget informasjonsmateriell om mishandlingsbestemmelsen i utlendingsloven, slik at alle som trenger det skal få den informasjonen de trenger. 

Publisert i 16 dagersaksjonen

Vold stenger dører

Å være i arbeid er verdifullt. Arbeid gir uavhengighet, økt sikkerhet, sosial tilhørighet og selvtillit. Kvinner som utsettes for vold er i stor grad stengt ute fra arbeidslivet og mister dermed disse godene. Men ikke bare hindrer volden kvinner i å jobbe, den gjør også annen samfunnsdeltakelse vanskelig. Vold mot kvinner gir dårlig helse, både psykisk og fysisk. Vold stenger dører.

Publisert i Pressemeldinger
Foto: Joe Beck

Politiet gav ikke tilstrekkelig vern – kvinne drept

Så skjer det igjen. Mandag kveld denne uken ble en ung kvinne drept av sin samlivspartner i Melhus. Et barn har mistet sin mor. Et partnerdrap har uopprettelige konsekvenser for mange. Det verste er at mange av drapene kunne ha vært forhindret. Også dette. Faresignalene var mange og tydelige, men politiet gav ikke tilstrekkelig prioritet og vern.

Publisert i Nyhet
Likestilling

Partiprogram for likestilling

En vellykket likestillingspolitikk er positivt for hele samfunnet! Åtte organisasjoner som jobber for likestiling har gått sammen og sendt krav til alle de politiske partiene om en mer aktiv likestillingspolitikk.  

Publisert i Nyhet

Taushet tar liv 2015

I dag, på menneskerettighetsdagen 10. desember, er det siste dagen av årets 16-dagerskampanje. Krisesentersekretariatets hovedkampanje har i år vært 'Taushet tar liv', en kampanje i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å stoppe vold og redde liv.

Publisert i Nyhet

Hvor lite skal du finne deg i?

Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner "Hvor LITE skal du finne deg i?" skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. 

Publisert i Nyhet

Marie-prisen til to krisesenterdamer

Krisesentersekretariatets Tove Smaadahl og Wanja Sæther fra krisesenteret i Salten ble hedret med Marie-prisen under Norges Kvinne- og familieforbunds 100-årsjubileum på Latter i Oslo.

Flere artikler …

 


Retten til et liv
uten vold