Publisert i Resolusjoner
Finansieringen av krisesentrene må styrkes

Finansieringen av krisesentrene må styrkes

Krisesentersekretariatets årsmøte har vedtatt resolusjon om at finansiering av krisesentrene må styrkes.

Publisert i Nyhet

Krisesentersekretariatets årsmelding for 2014

Årsmeldingen for Krisesentersekretariatet gir en kort oversikt over det arbeidet som er utført av organisasjonen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med styret og krisesentrene. 

Publisert i Pressemeldinger

Ny webside og nye lokaler

Vi i Krisesentersekretariatet feirer lanseringen av vår nye webside i nye lokaler i Karl Johans gate. Vi benytter anledningen til å invitere kjente og kjære for å dele denne dagen med oss.

Publisert i Nyhet

Kan dem takke seg selv

Rapporten «Kan dem takke seg selv....?» viser at ingen av Østfolds kommuner gir et krisesentertilbud til voldsutsatte kvinner i rus slik krisesenterloven krever.

Publisert i Nyhet

Kjøpte du min datter i natt?

Den som kjøper sex er aktiv deltaker i et marked som systematisk ødelegger mennesker. Prostitusjon er vold mot kvinner og må bekjempes – ikke legaliseres.

Publisert i Årsrapporter
ROSAs årsrapport for 2014 er nå klar

ROSAs årsrapport for 2014 er nå klar

ROSA, som blir drevet av Krisesentersekretariatet, er stolt over arbeidet som er gjennomført i 2014, og ikke minst den gode omsorg og bistand som krisesentrene gav de 41 kvinnene som var ofre for menneskehandel som tok imot hjelp.

Publisert i Pressemeldinger
Krisesenterloven

Evalueringen av kommunenes implementering av krisesenterloven

Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven viser at det er flere positive utviklingstrekk ved krisesentertilbudet, men stor variasjon i hvordan landets kommuner følger opp tilbudet til voldsutsatte, og at de fleste kommuner ikke følger lovens krav om tilbud til voldsutsatte med rus- og/eller psykiske problemer, og personer med funksjonsnedsettelse.

Publisert i Nyhet

Markering av taushet tar liv - kampanjens innspurt

På FNs menneskerettighetsdag avsluttes årets 16-dagers aksjon for å bekjempe vold mot kvinner. Vi inviterer derfor til en markering i LDOs lokaler der blant annet statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, vil motta Taushet tar liv-kampanjens hovedkrav.

Publisert i Nyhet

Menns vold

Menns vold mot jenter og kvinner gjennom hele livsløpet. "Jeg har møtt mange kvinner som har levd med en voldelig partner, og jeg er alltid imponert over deres mot," sa Kronprinsesse Mary av Danmark da hun åpnet Nordiske Kvinner Mot Vold 2014.

Flere artikler …

 


Retten til et liv
uten vold