Krisesentersekretariatet (KSS) ble etablert i 1994 og fungerer som et bindeledd mellom offentlige myndigheter, krisesentrene, media, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig. Vi jobber for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer.

main-gfx

Krisesentersekretariatet (KSS) ble etablert i 1994 og fungerer som et bindeledd mellom offentlige myndigheter, krisesentrene, media, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig. Vi jobber for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer.

10848047_912244505454659_6630437030213130685_n

I år er det 40 år siden det første krisesenteret åpnet i Norge. For å dokumentere behovet for et krisesenter åpnet landets første...

Les Mer

Etiske retningslinjer

ER

Krisesentersekretariatet har redigert og utarbeidet nytt hefte med etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer er viktig hjelpemiddel...

Les Mer

Taushet tar liv 2017

15181413_974098716028374_7213585814712065015_n

Taushet tar liv er en kampanje, finansiert av tilskuddsordningen i 2014, 2015, 2016 og 2017 for å forebygge vold og dødelig vold i nære...

Les Mer
Hent fler saker

10848047_912244505454659_6630437030213130685_n

Omfanget av vold og overgrep mot eldre personer i Norge er betydelig, og minst like stort som i andre europeiske land, viser ny rapport fra Nasjonalt...

Les Mer