Krisesentersekretariatet


Tilbudsfolder

Arabisk Engelsk Russisk Thai Urdu Bulgarsk Norsk Samisk Tyrkisk

Engelsk Arabisk Norsk Russisk Spansk Polsk Samisk Thai

Retten til et liv uten vold Illustrasjon - copyright:Stockbyte

Vi er en organisasjon som har som mål å styrke krisesentres arbeid utad. Krisesentersekretariatet og krisesentrene er tilknyttet en felles plattform:

"Vi ønsker å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner. I dette arbeidet er vi partipolitisk nøytrale."

Seksualisert vold mot kvinner er et hinder på veien mot målene om likestilling, utvikling og fred. Vold mot kvinner både krenker, svekker og opphever kvinners mulighet til å bruke sine menneskerettigheter og fundamentale friheter.


 

Kan dem takke seg selv?Kan dem takke seg selv…?
Rapporten «Kan dem takke seg selv….?» viser at ingen av Østfolds kommuner gir et krisesentertilbud til voldsutsatte kvinner i rus slik krisesenterloven krever. Kvinnene tilbys i dag stort sett midlertidig bolig, som i stor grad betyr en campinghytte. Rapporten viser at de fleste kommunene foreslår et eget krisesentertilbud, med god kompetanse på rus og vold, med kort vei til avrusning.

Les rapporten »

 

Taushet tar liv livestreamLivestream - markering av taushet tar liv-kampanjens innspurt

På FNs menneskerettighetsdag avsluttes årets 16-dagers aksjon for å bekjempe vold mot kvinner. Vi inviterer derfor til en markering i LDOs lokaler der blant annet statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, vil motta Taushet tar liv-kampanjens hovedkrav.

Du kan følge markeringen direkte ved å klikke her

Dato: Onsdag 10. desember
Tid: 09.00-10.00
Sted: Likestillings- og diskrimineringsombudets lokaler

 

Kjøpte du min datter i natt?Kjøpte du min datter i natt?
Den som kjøper sex er aktiv deltaker i et marked som systematisk ødelegger mennesker. Prostitusjon er vold mot kvinner og må bekjempes – ikke legaliseres.

Les brosjyren »

 

Halvdagsseminar om vold mot kvinnerEN GLOBAL EPIDEMI
Halvdagsseminar om vold mot kvinner i et menneskerettighetsperspektiv på FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner 25. november. Dette vil du ikke gå glipp av!

Les pressemeldingen »

 

Nordiske Kvinner Mot VoldMENNS VOLD RAMMER JENTER OG KVINNER GJENNOM HELE LIVSLØPET
"Jeg har møtt mange kvinner som har levd med en voldelig partner, og jeg er alltid imponert over deres mot," sa Kronprinsesse Mary av Danmark da hun åpnet Nordiske Kvinner Mot Vold 2014.

Les pressemeldingen »

 

VOLD MOT ELDREVOLD MOT ELDRE – usynlige overgrep
Overgrep mot eldre skjer i den private sfæren og av personer som står vedkommende nær. Til tross for manglende statistikker, og at det snakkes lite og sjelden om temaet, antar man at rundt 22 000 eldre blir utsatt for overgrep hvert år i Norge.

Les pressemeldingen »
Last ned brosjyren [pdf] »

 

Statsbudsjettet 2015STATSBUDSJETTET, TRYGT OG GODT FOR HVEM?
Finansminister Siv Jensen kaller statsbudsjettet for 2015 for godt og trygt. Leder for Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl er bekymret og stiller spørsmålet «trygt for hvem?»  - Dette er et svik for mange voldsutsatte. Ut fra statsbudsjettet fremkommer det ingen indikasjoner på at regjeringen ønsker å styrke krisesentrene. Intensjonen med Krisesenterloven fra 2010 var et tilgjengelig og likeverdig tilbud. Dette er ikke realiteten for mange voldsutsatte som har behov for et trygt sted å flykte til når livssituasjonen blir uutholdelig og livsfarlig, sier hun.

Les pressemeldingen »

 

En global epidemiEN GLOBAL EPIDEMI
Hold av 25. november,
Den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner, og halvdagsseminaret
“Vold mot kvinner i et menneskerettighetsperspektiv – i Norge og internasjonalt.”

Les invitasjonen »

 

Norges Kvinnelobby-logoSKYGGERAPPORT TIL BEIJING-PLATTFORMEN
Krisesentersekretariatet har sammen med de andre foreningene i Norges Kvinnelobby utarbeidet en
skyggerapport til FN vedrørende Norges forpliktelser i henhold til Beijing+20.

Les pressemeldingen »

 

VektskålSexkjøpslovens formål er langt på vei innfridd
Vista Analyse har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Evalueringen viser at prostitusjonsomfanget i Norge er redusert med 20-25 prosent sammenlignet med året før loven trådte i kraft.

Les pressemeldingen »
Les evalueringen »

 
  

FOKUSWAVE

Krisesentersekretariatet - Karl Johans gt 16b, 0154 Oslo
© 2004-2015

webdesign: dolfingurl