Publisert i Pressemeldinger

FNs rasediskrimineringskomité skjerper kravene til Norge

FNs rasediskrimineringskomité har nå kommet med sine konklusjoner, etter at den norske regjeringen, ledet av statsråd Solveig Horne, deltok på en åpen høring i Genève tidligere denne måneden.

Publisert i Nyhet

Eksaminasjon av Norge i FNs rasediskrimineringskomité

Sivilt samfunn har utarbeidet en skyggerapport, eller alternativ rapport, til Norges offisielle rapport til  FNs rasediskrimineringskomité, CERD. 17. og 18. august foregår det eksaminering av Norge i Geneve, og noen av organisasjonene som har vært med på skyggerapporten har fått stipend og er tilstede på høringen. Krisesentersekretariatet er en av dem.  

Publisert i Pressemeldinger

Uttalelse om krisesentre og barnevernet

Krisesentersekretariatet utarbeidet i juni denne uttalelsen om krisesentre og barnevernet i forbindelse med saken fra Bodø der lederen ved krisesenteret flere ganger har varslet om kritikkverdige forhold og samarbeidsproblemer i barnevernet.

Publisert i Resolusjoner
Finansieringen av krisesentrene må styrkes

Finansieringen av krisesentrene må styrkes

Krisesentersekretariatets årsmøte har vedtatt resolusjon om at finansiering av krisesentrene må styrkes.

Publisert i Årsrapporter
ROSAs årsrapport for 2014 er nå klar

ROSAs årsrapport for 2014 er nå klar

ROSA, som blir drevet av Krisesentersekretariatet, er stolt over arbeidet som er gjennomført i 2014, og ikke minst den gode omsorg og bistand som krisesentrene gav de 41 kvinnene som var ofre for menneskehandel som tok imot hjelp.

Publisert i Nyhet

Nytt verdidokument for krisesentrene

For første gang er det utarbeidet et verdidokument for krisesentrene som er tilknyttet Krisesentersekretariatet. Dokumentet, med tittelen Retten til et liv uten vold, ble vedtatt på årsmøtet i april 2015. Verdidokumentet omhandler krisesenternes ideologi, verdier, normer og holdninger og er tuftet på plattformen fra 1982 for Krisesenterbevegelsen, og på lov om kommunale krisesentertilbud fra 2010.

Publisert i Statistikk fra krisesentrene
Statistikk fra krisesentrene

Kapasitetsutfordringer ved krisesentertilbudene

Ny rapportering fra krisesentertilbudene for 2014 viser at mange krisesentertilbud opplevde perioder med kapasitetsutfordringer.

Publisert i Nyhet

Krisesentersekretariatets årsmelding for 2014

Årsmeldingen for Krisesentersekretariatet gir en kort oversikt over det arbeidet som er utført av organisasjonen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med styret og krisesentrene. 

Publisert i Pressemeldinger

Ny webside og nye lokaler

Vi i Krisesentersekretariatet feirer lanseringen av vår nye webside i nye lokaler i Karl Johans gate. Vi benytter anledningen til å invitere kjente og kjære for å dele denne dagen med oss.

Flere artikler …

 


Retten til et liv
uten vold