Publisert i Pressemeldinger

Uttalelse om krisesentre og barnevernet

Krisesentersekretariatet utarbeidet i juni denne uttalelsen om krisesentre og barnevernet i forbindelse med saken fra Bodø der lederen ved krisesenteret flere ganger har varslet om kritikkverdige forhold og samarbeidsproblemer i barnevernet.

Publisert i Statistikk fra krisesentrene
Statistikk fra krisesentrene

Kapasitetsutfordringer ved krisesentertilbudene

Ny rapportering fra krisesentertilbudene for 2014 viser at mange krisesentertilbud opplevde perioder med kapasitetsutfordringer.

Publisert i Nyhet

Krisesentersekretariatets årsmelding for 2014

Årsmeldingen for Krisesentersekretariatet gir en kort oversikt over det arbeidet som er utført av organisasjonen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med styret og krisesentrene. 

Publisert i Pressemeldinger

Ny webside og nye lokaler

Vi i Krisesentersekretariatet feirer lanseringen av vår nye webside i nye lokaler i Karl Johans gate. Vi benytter anledningen til å invitere kjente og kjære for å dele denne dagen med oss.

Publisert i Nyhet

Kan dem takke seg selv

Rapporten «Kan dem takke seg selv....?» viser at ingen av Østfolds kommuner gir et krisesentertilbud til voldsutsatte kvinner i rus slik krisesenterloven krever.

Publisert i Resolusjoner
Finansieringen av krisesentrene må styrkes

Finansieringen av krisesentrene må styrkes

Krisesentersekretariatets årsmøte har vedtatt resolusjon om at finansiering av krisesentrene må styrkes.

Publisert i Årsrapporter
ROSAs årsrapport for 2014 er nå klar

ROSAs årsrapport for 2014 er nå klar

ROSA, som blir drevet av Krisesentersekretariatet, er stolt over arbeidet som er gjennomført i 2014, og ikke minst den gode omsorg og bistand som krisesentrene gav de 41 kvinnene som var ofre for menneskehandel som tok imot hjelp.

Publisert i Pressemeldinger
Krisesenterloven

Evalueringen av kommunenes implementering av krisesenterloven

Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven viser at det er flere positive utviklingstrekk ved krisesentertilbudet, men stor variasjon i hvordan landets kommuner følger opp tilbudet til voldsutsatte, og at de fleste kommuner ikke følger lovens krav om tilbud til voldsutsatte med rus- og/eller psykiske problemer, og personer med funksjonsnedsettelse.

Publisert i Nyhet

Markering av taushet tar liv - kampanjens innspurt

På FNs menneskerettighetsdag avsluttes årets 16-dagers aksjon for å bekjempe vold mot kvinner. Vi inviterer derfor til en markering i LDOs lokaler der blant annet statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, vil motta Taushet tar liv-kampanjens hovedkrav.

Flere artikler …

 


Retten til et liv
uten vold