Publisert i Pressemeldinger
Foto: Joe Beck

Politiet gav ikke tilstrekkelig vern – kvinne drept

Så skjer det igjen. Mandag kveld denne uken ble en ung kvinne drept av sin samlivspartner i Melhus. Et barn har mistet sin mor. Et partnerdrap har uopprettelige konsekvenser for mange. Det verste er at mange av drapene kunne ha vært forhindret. Også dette. Faresignalene var mange og tydelige, men politiet gav ikke tilstrekkelig prioritet og vern.

Publisert i Nyhet

Marie-prisen til to krisesenterdamer

Krisesentersekretariatets Tove Smaadahl og Wanja Sæther fra krisesenteret i Salten ble hedret med Marie-prisen under Norges Kvinne- og familieforbunds 100-årsjubileum på Latter i Oslo.

Publisert i Pressemeldinger

FNs rasediskrimineringskomité skjerper kravene til Norge

FNs rasediskrimineringskomité har nå kommet med sine konklusjoner, etter at den norske regjeringen, ledet av statsråd Solveig Horne, deltok på en åpen høring i Genève tidligere denne måneden.

Publisert i Nyhet

Nytt verdidokument for krisesentrene

For første gang er det utarbeidet et verdidokument for krisesentrene som er tilknyttet Krisesentersekretariatet. Dokumentet, med tittelen Retten til et liv uten vold, ble vedtatt på årsmøtet i april 2015. Verdidokumentet omhandler krisesenternes ideologi, verdier, normer og holdninger og er tuftet på plattformen fra 1982 for Krisesenterbevegelsen, og på lov om kommunale krisesentertilbud fra 2010.

Publisert i Statistikk fra krisesentrene
Statistikk fra krisesentrene

Kapasitetsutfordringer ved krisesentertilbudene

Ny rapportering fra krisesentertilbudene for 2014 viser at mange krisesentertilbud opplevde perioder med kapasitetsutfordringer.

Publisert i Pressemeldinger

Voldens nye arenaer

Felles nordisk pressemelding fra Nordiske kvinner mot vold 2015 - Over 300 personer, majoriteten kvinner fra krisesentrene i de nordiske landene, var samlet 4. til 6. september i Stockholm til den 22. konferansen "Nordiske kvinner mot vold".

Publisert i Nyhet

Eksaminasjon av Norge i FNs rasediskrimineringskomité

Sivilt samfunn har utarbeidet en skyggerapport, eller alternativ rapport, til Norges offisielle rapport til  FNs rasediskrimineringskomité, CERD. 17. og 18. august foregår det eksaminering av Norge i Geneve, og noen av organisasjonene som har vært med på skyggerapporten har fått stipend og er tilstede på høringen. Krisesentersekretariatet er en av dem.  

Publisert i Pressemeldinger

Uttalelse om krisesentre og barnevernet

Krisesentersekretariatet utarbeidet i juni denne uttalelsen om krisesentre og barnevernet i forbindelse med saken fra Bodø der lederen ved krisesenteret flere ganger har varslet om kritikkverdige forhold og samarbeidsproblemer i barnevernet.

Publisert i Resolusjoner
Finansieringen av krisesentrene må styrkes

Finansieringen av krisesentrene må styrkes

Krisesentersekretariatets årsmøte har vedtatt resolusjon om at finansiering av krisesentrene må styrkes.

Flere artikler …

 


Retten til et liv
uten vold