Det er kommunenes ansvar å ha et tilbud til voldsutsatte i landets kommuner. Mandag er det lokalvalg.