Tove Smaadahl utnevnes til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden

Krisesentersekretariatet • www.krisesenter.com

H.M Kongen har utnevnt tidligere daglig leder ved Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden for hennes arbeid for voldsutsatte kvinner og barn.

Tove Smaadahl har i over førti år jobbet utrettelig for å bygge opp krisesentertilbudet i Norge. Tove var en av initiativtakerne til opprettelsen av Indre Østfold krisesenter i 1984, og ble senere ansatt med lederansvar. Fra 1999 satt hun som leder av Krisesentersekretariatet. Hun har løftet krisesenterarbeidet fra et frivillig initiativ til et offentlig ansvar og dedikert livet sitt til kampen mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Utnevningen er ikke bare en annerkjennelse av det fantastiske arbeidet Tove har lagt ned, men en annerkjennelse av krisesenterbevegelsen i sin helhet, og det livsviktige tilbudet som eksisterer for alle innbyggere.

Overrekkingen vil skje i anledning Krisesentersekretariatets årsmøtemiddag den 26. april.