Stillingsutlysning: prosjektleder for Vold- og overgrepslinjen

Har du erfaring fra volds- og overgrepsfeltet? Vil du jobbe med menneskers rett til å leve et liv uten vold? Vi søker en prosjektleder for vold- og overgrepslinjen i et 100% engasjement frem til 31. mai 2021 med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

I lys av tiltakene som har blitt iverksatt for covid-19 de siste månedene har vi sett et stort behov for en chattjeneste for vold- og overgrepsutsatte. På bakgrunn av dette er det søkt midler til å utvikle og drive en ny chattetjeneste. Vi søker derfor en prosjektleder som vil ha særlig ansvar for å lede dette arbeidet.

Vi ser etter en person som innehar kunnskap og engasjement for voldsutsattes rettigheter. Du har også kommunikasjons- og prosjekterfaring. I stillingen vil du jobbe tett med prosjektmedarbeider og få mulighet til å bli kjent med arbeidet i en unik organisasjon. Du trives med stort ansvar, i tillegg til at du har stor grad av selvstendighet, gjennomføringsevne og evne til å prioritere oppgaver. For å lykkes i stillingen er samarbeidsevner sentralt. Personlig egnethet og relevant arbeidspraksis vil bli vektlagt.

Søknadsfrist: 22. november

Les hele stillingsutlysningen og søk her.