Krisesentersekretariatets kommentar til revidert nasjonalbudsjett

Krisesentersekretariatet • www.krisesenter.com

Pressekontakter: Daglig leder Ane Fossum (bildet), tlf. 905 79 118 og kommunikasjonsansvarlig Liv Müller Smith-Sivertsen, tlf. 952 44 795

Regjeringen har i dag lagt frem revidert nasjonalbudsjett i lys av flyktningkrisen vi står ovenfor. De har foreslått en ekstra bevilgning til halvparten av krisesentrene på 16,3 millioner kroner. Det er bra at regjeringen husker på krisesentrene i en tid som dette, men 16,3 millioner er ikke nok. Vi krever et økonomisk løft for alle sentrene i landet, og det må være permanent. En engangssum er ikke nok for å styrke tilbudet langsiktig.

Krisesentersekretariatet har vært tydelige på at en krisepakke ikke nytter. Vi har sagt gang på gang at det som trengs er en langsiktig finansieringsplan og å se på krisesentrene som en del av Norges beredskap. Det er skuffende at politikerne ikke tar dette på alvor, og det er skuffende at verdens rikeste land ikke «klarer» å få på plass en fungerende finansiering av det livreddende tilbudet som krisesentrene er. Det er naivt å tro at 16,3 millioner strekker til for både de nye flyktningene og de eksisterende brukerne, når dagens tilbud har blitt nedprioritert i årevis.

Når vi vet at enkelte krisesentre ikke kan ha døgnbemanning, må avvise menn og brukere i aktiv rus og må avvise ofre for menneskehandel. Når vi ser at krisesentre må holde til i falleferdige bygg og når det eneste samiske krisesenteret har blitt lagt ned, er det helt hinsides å tenke at et engangsbeløp på 16,3 millioner skal kunne fikse dette, og kan gjøre krisesentrene i stand til å ta imot en helt ny brukergruppe.

Det er flott at regjeringen anerkjenner den store kompetansen krisesentrene har, men det er beleilig at den anerkjennelsen først kommer når man innser hvilken enorm oppgave krisesentrene står ovenfor.

Vi savner en langsiktig og helhetlig plan for et løft av krisesentrene. Vi savner å se krisesentrene som en del av Norges beredskap. Vi forventer at politikerne forstår alvoret i situasjonen og tar ansvar. For menneskerettighetene konstaterer at vi alle har rett til et liv uten vold, og da må krisesentertilbudet få et reelt løft.

Vi takker regjeringen for deres forsøk, men vi ber dere prøve igjen. Krisesentrene må inn som en del av beredskapen vår, en tilstrekkelig finansieringsorden må på plass og en bemanningsnorm med tilhørende kompetansekrav må innføres.