Medlemmer

Krisesentersekretariatet ble etablert i 1994, og er en medlemsorganisasjon for krisesentre. Sekretariatet arbeider samfunnspolitisk og faglig i forhold til vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og fungerer som et bindeledd mellom krisesentrene og offentlige myndigheter, organisasjoner, forskningsmiljøer, studenter og samfunnet for øvrig. Et av målene for KSS er å synliggjøre krisesentrenes arbeid og styrke retten til et liv uten vold. KSS arbeider ut fra Krisesenterbevegelsens plattform vedtatt på Landskonferansen i 1982 og revidert i 2010. Her er våre medlemmer:

Alta krisesenter
Tlf: 78 43 46 93
Pb 2035, 9507 Alta
E-post: post@altakrise.no
Webside: www.altakrise.no

Kongsberg Krisesenter
Telefon: 32 73 64 00
Landstad gate 16, 3616 Kongsberg
E-post: post@kongsbergkrise.no
http://www.kongsbergkrisesenter.no

Krisesenteret for kvinner i Bergen
Tlf: 55 31 50 50
Postboks 2343, 5828 Bergen
E-post: krise-fk@online.no
Webside: www.bergenkrisesenter.no

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad 
Tlf: 69 95 55 60
Pb 515, 1612 Fredrikstad
e-post: krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no
Webside: http://www.blaakors.no

Gjøvik krisesenter
Tlf: 61 17 55 60
Pb 772, 2815 Gjøvik
E-post: krise-ig@online.no
Webside: www.krisesenteret-gjovik.no

Indre-Østfold krisesenter IKS
Tlf: 69 89 45 69
Pb 301, 1851 Mysen
E-mail: postmaster@indreostfoldkrisesenter.no
Webside: www.indreostfoldkrisesenter.no

Krisesenteret i Midt-Troms
Tlf: 77 84 52 60
Postboks 349
9305 Finnsnes
E-post: post@krisesenteretmidt-troms.no
Webside: www.krisesenteretmidt-troms.no

Helgeland krisesenter
Tlf: 75 17 36 99
Pb 306, 8651 Mosjøen
E-post: Mosjoen.Krisesenter@vefsn.kommune.no
Webside: www.vefsen.kommune.no/mosjoeen-krisesenter.no

Krisesenteret i Moss IKS
Tlf: 69 25 05 50
Pb 2093, 1521 Moss
E-post: post@krisesenteret-moss.no
Webside: www.utenvold.no

Narvik og omegn krisesenter
Tlf: 76 95 73 39
Postboks 66, 8513 Ankenesstrand
E-post: evastr@krisesenternarvik.com
Webside: www.narvikkrisesenter.no

Nord-Trøndelag krisesenter
Tlf: 74 07 77 10
Pb 47, 7651 Verdal
E-post: krverdal@online.no
Webside: www.krisesenteret-nt.no

Orkdal og omegn krisesenter
Tlf: 72 48 24 10
Pb 116, 7321 Fannrem
E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com

Oslo krisesenter
Tlf: 22 48 03 80/22 48 03 82
Pb 7055 St. Olavs plass, 0130 Oslo
E-post: postmaster@oslokrisesenter.no
Webside: www.oslokrisesenter.no

Romerike krisesenter
Tlf: 63 81 41 78
Pb 57, 2001 Lillestrøm
E-post: post@rkrise.no
Webside: www.rkrise.no 

Krisesenteret i Salten
Tlf: 75 55 58 90
Pb 388, 8001 Bodø
E-post: krisesenteret@bodo.kommune.no
Webside: www.krisesenteret-bodo.no

Samisk krise-og incestsenter
Tlf: 78 46 70 88
Postboks 97, 9730 Karasjok
E-post: krisesenteret@karasjok.kommune.no

Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Tlf: 57 74 36 00
Pb 188, 6901 Florø
E-post: post@krisesenteret.sf.no
Webside www.krisesenteret.sf.no

Krisesenter vest IKS
Avd. Stord:
Tlf: 53 41 12 12
P.b. 125, 5401 Stord
E-post: post@krisesentervest.no

Avd. Haugesund:
Tlf: 52 72 98 84
P.b. 495, 5501 Haugesund
E-post: britthelen@krisesentervest.no
Webside: www.krisesentervest.no

Sør-Helgeland krisesenter
Tlf: 75 02 17 11
Pb 288, 8901 Brønnøysund
E-post: krisesen@online.no
Webside: www.shkrisesenter.no

Krisesenteret Tromsø og omegn
Tlf: 77 61 10 60
Pb 860, 9259 Tromsø
E-post: krisesenteret@tromso.online.no
Webside: www.tromsokrisesenter.no

Trondheim krisesenter
Tlf: 73 52 34 20
Postboks 80, 7400 Trondheim
E-post: krisesenteret.trondheim@trondheim.kommune.no
Webside: www.krisesenter.net

 Stiftelsen Vest- Agder krisesenter
Tlf: 38 10 22 00
Pb 434, 4664 Kristiansand
E-post: vest-agder@krisesenteret.com

Vest-Finnmark krisesenter
Tlf: 78 41 30 18
Pb 124, 9615 Hammerfest
E-mail: post@vestkris.no
Webside: www.hammerfestkrisesenter.no

Vestfold krisesenter
Tlf: 33 35 91 91
Postboks 335, 3101 Tønsberg
E-post: post@skiv.no
Webside: www.krisenett.no

Østre-Agder krisesenter
Tlf: 37 01 32 80
Postboks 123, Arendal kommune, 4891 Grimstad
E-post: krisesenteret@krisesenteret.no
Webside: http://www.arendal.kommune.no

Nordmøre krisesenter IKS
Tlf: 75574870
Postboks 153, 6501 Kristiansund
E-post: post@nordmorekrisesenter.no
Webside: www.nordmorekrisesenter.no

Harstad krisesenter
Tlf: 77 06 40 07
Pb 379, 9484 Harstad
E-post: post@harstadkrisesenter.no
Webside: www.harstadkrisesenter.no