Kontakt

Vår adresse:

Krisesentersekretariatet
Karl Johans gt 16b
0154 Oslo

Mail: post@krisesenter.com

Daglig leder: 
Tove Smaadahl
Mobil: +47 905 79 118
E-post: tsm@krisesenter.com

Informasjonsansvarlig/seniorrådgiver:
Lone Alice Johansen
Mobil: +47 971 37 691
E-post: ljo@krisesenter.com

For bildemateriell, send forespørsel til post@krisesenter.com