Vold stenger dører

Å være i arbeid er verdifullt. Arbeid gir uavhengighet, økt sikkerhet, sosial tilhørighet og selvtillit. Kvinner som utsettes for vold er i stor grad stengt ute fra arbeidslivet og mister dermed disse godene. Men ikke bare hindrer volden kvinner i å jobbe, den gjør også annen samfunnsdeltakelse vanskelig. Vold mot kvinner gir dårlig helse, både psykisk og fysisk. Vold stenger dører.

Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Derfor ønsker LO og Krisesentersekretariatet i årets 16-dagerskampanje å sette fokus på kommunenes ansvar og deres oppfølging av kvinner som blir utsatt for vold. Alle kommuner må demonstrere nulltoleranse overfor vold og undertrykking av kvinner. I tillegg kan en godt tilrettelagt arbeidsplass sørge for at kvinner kommer ut i jobb og/eller blir værende i jobb. Selvstendig inntekt er en viktig faktor for at kvinner skal klare å bryte ut av et voldelig forhold. Når en stor andel av voldsutsatte kvinner ikke er i arbeid, blir veien ut av volden ekstra lang.

Stengte dører kan åpnes. LO og Krisesentersekretariatet krever at alle kvinner skal kunne møte et samfunn med en åpen dør.

Last ned brosjyren Vold stenger dører (pdf)

På FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, 25. november, arrangerer LO og Krisesentersekretariatet seminaret Vold stenger dører. Se programmet her.

367 kommentarer til «Vold stenger dører»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.