Vold- og overgrepslinjen 116 006 opplever stor pågang

Vold- og overgrepslinjen 116 006 opplever stor pågang siden åpning 01. oktober. Over 130 voldsutsatte har tatt kontakt med hjelpelinjen siden åpning.

-Responsen har vært over all forventning! I løpet av en måned har allerede 130 personer tatt kontakt med hjelpelinjen. Flere av de som ringer forteller at de aldri har vært i kontakt med hjelpeapparatet før, sier Sara Bondø, prosjektleder for Vold- og overgrepslinjen.

Tall etter den første måneden viser at det først og fremst er voldsutsatte selv som tar kontakt med hjelpelinjen, men det har også kommet henvendelser fra hjelpeapparat og pårørende.

-Dersom vi sammenligner oss med lignende tjenester i andre land, kan vi se for oss en økning i antall samtaler når linjen blir mer kjent for folk flest, sier Sara Bondø.

Vanskelig å fortelle om vold

For mange er det vanskelig å fortelle noen om volden, og dette fører til at volden er en hemmelighet de lever med i mange år. Man blir også redd for at volden skal bli enda mer alvorlig hvis noen får vite om det.

Mange forteller at de skammer seg fordi de blir utsatt for vold.  Flere av de som tar kontakt med hjelpelinjen har blitt overbevist av voldsutøver om at det er seg det er noe galt med, og sier at «han er jo egentlig snill, og hadde ikke jeg provosert han så hadde han kanskje ikke slått meg».

-Det er derfor veldig fint at de ringer til oss for en samtale, da kan vi få kommuniser at det er aldri er din feil, det er aldri for sent og det er alltid hjelp å få, sier Sara Bondø.

1.oktober 2019 ble Vold- og overgrepslinjen 116 006 åpnet av statsminister Erna Solberg. Hjelpelinjen ble opprettet med bakgrunn i et behov for et lavterskeltilbud til voldsutsatte som av ulike grunner ikke tar kontakt med det eksisterende hjelpeapparatet.

Om Vold- og overgrepslinjen 116 006

  • Nettside: volinjen.no
  • Du kan ringe når som helst – døgnet rundt – for å snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Helt anonymt. Helt gratis.
  • Hjelpelinjen er også for deg som jobber i hjelpeapparatet, eller er familie, venn eller kollega til en som er voldsutsatt.
  • Vi som svarer hjelpelinjen jobber daglig med disse spørsmålene og har erfaring fra møter med personer som utsettes for vold og overgrep.
  • Vår oppgave er å lytte og gi deg hjelp, slik at du kan forandre din situasjon og komme deg videre.
  • Hjelpelinjen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet og er en del av regjeringens nye handlingsplan mot voldtekt.

Publisert: 01.11.2019