Spennende vikariat som rådgiver i ROSA – den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel

Krisesentersekretariatet • www.krisesenter.com

Søknadsfrist: 22. januar 2023

ROSA opererer den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel og bistår voksne menneskehandelsutsatte av alle kjønn og utnyttelsesformer. ROSA er et landsdekkende, døgnåpent tilbud som bl.a. tilbyr trygge oppholdssteder, juridisk rådgiving, helsetjenester, utdanningstilbud og aktiviteter. ROSA har tre ansatte som betjener hjelpetelefonen, driver informasjonsarbeid og koordinerer og bistår menneskehandelsutsatte over hele landet. Tiltaket driftes av Krisesentersekretariatet, som er en interesseorganisasjon for krisesentre i Norge, på mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er nå ledig et vikariat i ROSA, og vi ser etter deg som ønsker å jobbe med mennesker som er utnyttet til menneskehandel og som befinner seg i svært sårbare livsfaser. Vi ser etter en person som er empatisk og som samarbeider godt med andre, liker å jobbe selvstendig, men som også trives med å være en del av ett team.

Les mer om stillingen her!