Vi gratulerer Ragnhild Forså med Krisesentersekretariatets ærespis 2017

Ragnhild pris

Under Krisesentersekretariatets årsmøte 2017 ble Ragnhild Forså, daglig leder Helgeland krisesenter, tildelt årets ærespris.

«Årets prisvinner har av svært mange fått betegnelsen «Sta som en bukk». Ei krisesenterdame som er holder seg godt, grundig, klar, grei, generøs, omsorgsfull, godhjerta, utholden, engasjert og elsker lilla. Bare denne betegnelsen burde være nok til en pris», fortalte daglig leder Tove Smaadahl da hun skulle overrekke prisen.

Ragnhild Forså ble ansatt som leder ved Krisesenteret i Mosjøen, nå Helgeland krisesenter, 8. august 1988. Det er et år som mangler på 30 år. Men hun var med ved oppstart allerede i februar i 1985 da senteret åpnet i et falleferdig hus – gamle rådmannsboligen. Dette tilsier at hun har 32 års fartstid.

Hun har gjennom alle disse årene kjempet mang en kamp for krisesenteret eksistens, de gangene senteret har vært truet med nedleggelse.

I alle disse årene har Ragnhild vært spesielt opptatt av likestillingsspørsmål og kvinnekamp. Hun har hatt en sterk og uredd stemme i kampen mot undertrykking og urettferdighet, både i media og i mange andre sammenhenger der hun kunne høres.

Hun har vært høyt ansett med sin faglige tyngde både internt på krisesenteret og nasjonalt. Ragnhild har gjennom flere perioder sittet i styret ved Krisesentersekretariatet hvor hun har gitt viktige innspill og tatt et styreansvar.

”Gjennom 32 år har Ragnhild gjort en formidabel innsats, for at kvinner og barn skal få realisert sine menneskerettigheter – et liv uten vold og overgrep.  Hun har gjennom solidaritet, engasjement, kunnskap, kamp, inkludering, mot, feminisme, utholdenhet, medmenneskelighet, kjærlighet og idealisme hatt det målet å skape kvinnefred for alle kvinner”, særlig de i sitt nærmiljø.

«Uten din stahet hadde dette ikke vært mulig. Gratulerer. Denne prisen har du virkelig fortjent» avsluttet Smaadahl sin tale med før prisen ble overlevert.

Prisen, en skulptur av Maria Øverbye, er en kvinne som holder et nøste. Dette symboliserer hvordan Ragnhild Forså gjennom 32 år har nøstet sammen det komplette bildet av årsaker, konsekvenser og manglende likestilling for voldsutsatte kvinner.

Ragnhild pris 2

Publisert: 25.04.2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.