Vi gratulerer med Krisesentersekretariatets Ærespris og Rettighetspris

Under Krisesentersekretariatets årsmøte 2018 ble Wenche Skorpen Hovland, daglig leder i Sogn og Fjordane Krisesenter og Wanja Sæther, leder av Krisesenteret i Salten, tildelt årets Ærespris. Inga Marte Thorkildsen, byråd i Oslo kommune, ble tildelt årets Rettighetspris.

tsim (475x640)WH (448x640)WS (640x480)

Krisesentersekretariatet gir hvert år en rettighetspris til en aktør, enkeltperson eller virksomhet som har skilt seg ut i arbeidet for å forhindre vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Inga Marte Thorkildsen har gjennom mange år vært en pådriver for å synliggjøre og iverksette tiltak for å forebygge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Hun har sett at vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er et alvorlig kriminalitets-, likestillings-, folkehelse- og menneskerettighetsproblem.

Hun har både som lokal og sentral politiker støttet krisesentrene og deres arbeid, og ikke minst har hun gjennom de siste årene satt et stort fokus på de mest sårbare – barn som opplever vold og seksuelle overgrep.

Inga Marte Thorkildsen har stått støtt i arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, på tross av motstand på feltet.

 

Wenche Skorpen Hovland har jobbet på krisesenteret i 21 år. Hun ble daglig leder i 2008 og innehar fortsatt stillingen. Gjennom disse årene har Wenche gjort en formidabel innsats for at kvinner og barn skal få realisert sine menneskerettigheter – et liv uten vold og overgrep.

«Hun har gjennom solidaritet, engasjement, kamp, inkludering, mot, feminisme, utholdenhet, medmenneskelighet, kjærlighet og idealisme hatt det målet å skape kvinnefred for alle kvinner og deres barn og de siste årene også menn».

Wenche er engasjert og uredd. Hun har vært en pådriver i kampen mot menneskehandel og har en genuin forståelse for mishandlingsproblematikken og viktigheten av det kvinnepolitiske arbeidet.

 

Wanja Sæther har jobbet på krisesenteret i 26 år. Hun ble daglig leder i 2004 og innehar fortsatt stillingen. Hun viser solidaritet og har et stort engasjement for voldsutsatte kvinner og barn.

Wanja har en unik arbeidskapasitet og har vært en pådriver for kompetanseutvikling relatert til krisesenterarbeidet, arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner og menneskehandel. Hun formidler erfaringsbasert kunnskap, forankret i rapporter og forskning på en engasjerende og troverdig måte.

Wanja er en stor feminist og innehar en klar ideologi om at vold mot kvinner og vold i nære relasjoner til enhver tid må behandles politisk. Gjennom grundig og systematisk arbeid kommunalt, nasjonalt og internasjonalt bidrar Wanja til å styrke fokuset på mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Wanja har som mål at alle skal får sine menneskerettigheter ivaretatt- et liv uten vold.

 

Vi gratulerer Inga Mare Thorkildsen, Wenche Skorpen Hovland og Wanja Sæther med fortjent pris.

Takk for at dere aldri gir dere, og sprer håp.

 

Publisert 27.04.18

13 660 kommentarer til «Vi gratulerer med Krisesentersekretariatets Ærespris og Rettighetspris»