Veileder om beskyttelsestiltaket adressesperre kode 6 og 7

Innspillny

På svært kort varsel måtte barna mine og jeg flykte med en koffert i hver hånd.  Vi mistet venner og familie, jobb og skole. Alt det som er kjent og kjært blir jo igjen hjemme. Det å leve i angst for sitt eget liv, er svært nedbrytende. 

Sitatet er hentet fra et intervju med en kvinne som forteller om det å leve i skjul fra en overgriper. Intervjuet finner du her.

Beskyttelsestiltaket sperret adresse

Hemmelig adresse, adressesperre, ny identitet og skjerming er virkemidler politiet kan ta i bruk for å beskytte deg hvis du utsettes for vold eller trusler. Det finnes to typer adressesperre. Adressesperre kode 7 er mindre streng enn kode 6. Adressesperre kode 7 eller «fortrolig adresse» innebærer at adressen din ikke skal gis ut til private. Adressesperre kode 6 eller «strengt fortrolig adresse» innebærer at opplysninger om adressen din ikke skal gis ut til noen.

Krisesentersekretariatet skal utarbeide en veileder om kode 6 og 7

Krisesentersekretariatet utarbeidet i 2002 et veiledningshefte for politi, offentlige etater og krisesentrene om de ulike rettigheter for personer som må leve under beskyttelsestiltakene fortrolig adresse eller streng fortrolig adresse – (Kode 7 og 6). Det ble i den anledning også laget en informasjonsfilm om en familie som levde på Kode 6.

15 år etter er imidlertid det fortsatt manglende kunnskap hos de fleste hjelpeinstanser og ved enkelte politistasjoner om hvordan bistå trusselutsatte personer som er identifisert som en høyrisikosak, og ikke minst hvilke rettigheter de har. Både juridisk og økonomisk. I tillegg har samfunnet gjennom disse årene fått påplass bedre metoder (SARA analyseverktøy) og lovverk som i større grad setter fokus på overgriper.

I år har Krisesentersekretariatet fått midler av justis- og beredskapsdepartementet til å utarbeide en ny veileder om det å leve på flukt fra en overgriper.

– Dette heftet er ment å gi praktisk og konkret veiledning om hva det er å være på flukt, hva det innebærer av menneskelige og materielle kostnader, og hvordan de forskjellige hjelpeinstansene kan bistå trusselutsatte på flukt, samt de barna de måtte ha med seg, sier daglig leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl. I tillegg er det viktig at hjelpen til trusselutsatte er godt organisert og at de ulike etatene har kompetanse rundt tematikken, sier hun.

Veiledningsheftet vil bli sendt ut til familiekoordinatorene i de ulike politidistrikter, til krisesentrene, NAV sentralt slik at de kan distribueres til relevante NAV kontor. I tillegg vil anmode de ulike instanser om å legge heftet på sinne hjemmesider slik at dokumentet kan lastes ned.

Publisert 14.06.17

13 517 kommentarer til «Veileder om beskyttelsestiltaket adressesperre kode 6 og 7»