Våre filmer

 

 

 


/ Rapporter
/ Brosjyrer


Filmer om og for barn på krisesenter

Det trygge huset – Barn som har bodd på krisesenteret forteller om sine opplevelser.

Fra 1992 og til og med 2015 har 43 676 barn hatt et opphold på et av landets krisesentre. Disse barna har måtte flykte fra sitt hjem på grunn av vold, trusler og utrygge forhold.

Barn som kommer til krisesenteret sammen med mor, og i noen tilfeller sammen med far, kommer på grunn av ulike typer vold. Det kan være at barna selv har vært direkte utsatt for vold, eller at de har vært vitne til at mor eller far har blitt utsatt for vold. Det å være vitne til vold er like alvorlig som selv å ha blitt utsatt for vold.

Filmene gir barn informasjon og forståelse for hva et krisesenter er, hvordan det er å være barn på krisesenter og veien fremover. Målet er at alle barn som kommer på krisesenter i Norge skal få se filmene. Foreldrene til barn som bor på krisesenter vil også kunne ha nytte av filmene, i likhet med de ansatte på sentrene. Filmene skal videre kunne brukes i veiledning, undervisning og i samarbeid med andre deler av hjelpeapparatet.

Filmene er laget av Mikrofilm, med støtte fra Redd Barna gjennom ExtraStiftelsen, Justis-og beredskapsdepartementet og Bufdir. Filmene er oversatt til tre språk.

Filmene har en veileder som du kan laste ned her.

Arabisk, engelsk, nordsamisk, engelsk tekst

Fuglekassa – En kort informasjonsfilm om krisesenter.

Arabisk,  engelsk,  nordsamisk, engelsk tekst


Taushet tar liv

Taushet tar liv er en årlig kampanje mot vold og partnerdrap som startet i 2014. Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet står bak kampanjen.

Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Mange liv kunne vært reddet hvis volden hadde blitt stoppet i tide. Sammen kan vi legge større press på politikerne, stoppe volden og hindre partnerdrap.