Utlysning: Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak for 2020


Statens sivilrettsforvaltning utlyser med dette tilskudd til spesielle rettshjelptiltak. 

Tilskuddene skal legge til rette for kostnadseffektive rettshjelpstilbud rettet mot særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy, og som har lav inntekt.

Søknadsfristen er 20. januar 2020. Søknad med vedlegg sendes elektronisk til post@sivilrett.no. Søknaden bes merket «tilskudd til spesielle rettshjelptiltak».

Mer informasjon om ordningen finner du her. 

Publisert: 09.12.2019.