Tove Smaadahl tildelt Nordiske Kvinner mot Vold sin ærespris

Vi gratulerer leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl med Nordiske Kvinner mot Vold sin ærespris.

Tove Smaadahl er kjent for sin innsats mot vold mot kvinner. Hun er daglig leder for Krisesentersekretariatet og har vært involvert i å bygge opp et krisesentertilbud i Norge siden tidlig i 1980-årene. Hun var en av initiativtakerne til Indre Østfold krisesenter i 1984, og arbeidet der fram til hun ble ansatt ved Krisesentersekretariatet i 1999.

Tove Smaadahl har i over 20 år vært helt sentral i den nordiske kampen mot vold mot kvinner. Hennes mål og visjon er et Norden, ja en hel verden – uten vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. En verden der kvinner skal kunne leve i et samfunn som frie, trygge og likeverdige mennesker.

Hun har en sterk rettferdighetssans og møter enhver kvinne med respekt og verdighet. Dersom staten diskriminerer eller lar være å ivareta voldsutsattes rettigheter tar hun kampen på deres vegne. Tove Smaadahl har vært et forbilde for mange og har vært fryktløs og uredd i sitt arbeid mot retten til et liv uten vold.

Tove Smaadahl har vært en motivasjon for mange på feltet i Norden.  Tove er en feminist og idealist, og har et stort hjerte for sine medsøstre.

-Hun har vist et betydelig engasjement for voldsutsatte kvinner utnyttet i prostitusjon til menneskehandel og hun har vært en pådriver for å få opprettet krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus. I 2005 opprettet Tove Smaadahl ROSA-prosjektet, ble det sagt under prisutdelingen.

Tove Smaadahl ble på bakgrunn av sin kunnskap og erfaringer oppnevnt til å sitte i regjeringens Kvinnevoldsutvalg i 2001. Tove ble i 2008 tildelt Zola-prisen for sin innsats mot kvinnemishandling. I 2009 tok hun imot LOs likestillingspris på vegne av Krisesentersekretariatet. I 2012 ble hun tildelt Gina Krog-prisen.

Tove Smaadahl ble velfortjent hedret av lederne, ansatte og frivillige ved krisesentrene i Norden ved festmiddagen ved Nordiske kvinner mot vold sin konferanse i København i helgen.

Vi gratulerer!

Publisert: 23.09.19