Taushet tar liv 2015

I dag, på menneskerettighetsdagen 10. desember, er det siste dagen av årets 16-dagerskampanje. Krisesentersekretariatets hovedkampanje har i år vært ‘Taushet tar liv’, en kampanje i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å stoppe vold og redde liv.

1 av 4 drap er partnerdrap. Mange av drapene er varslede – det vil si at mer kunne vært gjort for å unngå det, og mange liv kunne vært reddet hvis volden hadde blitt stoppet i tide. Det er kun systematisk forebygging mot vold som kan hindre at drapene skjer. Og innbyggernes sikkerhet er kommunenes ansvar. Hvem du er og hvor du bor skal ikke ha betydning for hvor god beskyttelse og hjelp du får. Likevel er det slik!

Taushet tar liv-kampanjen har som mål at flere kommuner tar ansvar for å forebygge og stoppe vold i nære relasjoner, og at fylkesmannen får en mer aktiv rolle i tilsynet med kommunenes forpliktelser. Vi har ønsket at flere engasjerer seg og får vite mer om hvordan alle kan bidra med å varsle, forebygge, beskytte og samarbeide.

Vi har startet en forenklingsjobb for myndighetene. Dette har resultert i det vi kaller Gullstandarden som skal gjøre det lettere for kommunen å følge de lovpålagte kravene, og for fylkesmannen å føre tilsyn. Denne gullstandarden har blitt sendt til alle fylkesmenn. I tillegg har politisk ledelse i Justis- og beredeskapsdepartementet fått den overrakt på kampanjens frokostmøte i oslo 4. desember.

Les mer om kampanjen på www.taushettarliv.no.

14 317 kommentarer til «Taushet tar liv 2015»