Rettighetsprisen 2016 til familievoldskoordinator Dag Simen Grøtterud

15337554_988498617921717_2859085816990959081_n

Familievoldskoordinator ved Oslo politidistrikt Dag Simen Grøtterud mottok Rettighetsprisen av Krisesentersekretariatet den 8. desember.

– Denne prisen skal løfte frem de som har gjort en særskilt innsats for å forhindre kjønnsbasert vold og dødelig vold i nære relasjoner. I år går prisen til en av dem jeg kaller fotfolket – de som hver eneste dag står i det, som ikke kan løpe fra det vanskelige, sa leder for Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl.

– I 16 år har Dag Simen vært en forkjemper for at vold i nære relasjoner er et felt som trenger både prioritet og særskilt kompetanse. Et ord han har lært meg er «fenomenforståelse».

Smaadal trakk videre blant annet frem at Grøtterud har sittet i utallige ekspertutvalg- og grupper, og iverksatt en rekke tiltak både nasjonalt og internasjonalt.

– Og hver gang jeg tar kontakt, er svaret «jeg kommer». Han har rett og slett vært en pådriver for menneskerettighetene til voldsutsatte, fortsatte Smaadal før hun overrakte prisen og blomster til en rørt politioverbetjent.

– Dette er en stor ære. En anerkjennelse av mitt daglige virke og en påskjønnelse for evnen til å beholde troen, motivasjonen og energien innenfor et kriminalitetsområde som tidligere ikke var så høyt prioritert – men hvor dette nå heldigvis er i ferd med å endre seg, sa Grøtterud.

– Jeg er ydmyk overfor alle de voldsutsatte kvinner og barn jeg har møtt på min vei, og som har vært drivkraften for å fortsette arbeidet. Jeg vil også fremheve den uvurderlige støtten jeg har opplevd fra eksterne samarbeidspartnere.

Grøtterud fremhevet at politiet har tatt viktige skritt i bekjempelsen av vold i nære relasjoner, hvor utviklingen innenfor det forebyggende arbeidet med bruk av blant annet strukturerte trusselvurderinger (SARA) har hatt stor betydning. Samtidig påpekte han at politiet ennå har et stykke å gå.

– Det er i dag bygget opp et unikt kompetansemiljø ved Stovner politistasjon hvor jeg jobber til daglig, med god faglig ledelse av både etterforskning, påtale og familievoldsanalyse. Det vil være svært viktig fremover å videreutvikle denne strukturen, og også tilføre tilstrekkelige ressurser for å håndtere en stadig økning av antall familievold- og tvangsekteskapssaker. Samtidig må vi fortsette å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med hjelpeinstansene. Jeg har ikke tenkt å gi meg med å brøyte ny vei for å sikre flere retten til et liv uten vold og overgrep – og sammen blir vi både sterke og gode.

Prisen ble delt ut i forbindelse med markeringen av årets Taushet tar liv-kampanje i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet – med innlegg fra blant annet barne- og likestillingsminister Solveig Horne og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm som møteleder. Det er tredje året prisen deles ut; tidligere vinnere er riksadvokat Tor-Aksel Busch (2014) og daværende likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik (2015).

15326364_988498581255054_1526406224934757620_n

prisen

 

13 837 kommentarer til «Rettighetsprisen 2016 til familievoldskoordinator Dag Simen Grøtterud»