Partiprogram for likestilling

Likestilling_illustrasjon

En vellykket likestillingspolitikk er positivt for hele samfunnet! Åtte organisasjoner som jobber for likestiling har gått sammen og sendt krav til alle de politiske partiene om en mer aktiv likestillingspolitikk.

Vi representerer organisasjoner som alle jobber for likestilling. Nå opplever vi at illusjonen om at vi har oppnådd full likestilling i Norge hindrer vårt likestillingsarbeid. Vi ser at likestillingsfeltet er under angrep, og håper at dere vil samarbeide med oss for å få til en god og effektiv likestillingspolitikk i tiden som kommer. En treffsikker politikk er avhengig av et nært samarbeid med de som utsettes for diskriminering.
Vi forventer en mer aktiv likestillingspolitikk i tiden fremover, dvs. å ikke bare å reagere på diskriminering, men også forebygge og tilrettelegge for å unngå at diskriminering skjer. En slik likestillingspolitikk innebærer blant annet:

  • Konvensjonenes rettsstatus – konvensjonene som ikke er tatt inn i menneskerettsloven, må inkorporeres snarest. Tilleggsprotokoller om individuell klagerett må signeres og ratifiseres.
  • Forebyggende arbeid – det må igangsettes forskning på og tiltak som forebygger diskriminering.
  • Håndheving – det må effektiv håndheving til av diskrimineringsvernet. Diskrimineringssaker må kunne omfattes av fri rettshjelp, og brudd på diskrimineringsvernet må sanksjoneres. LDOs rolle som uavhengig instans for veiledning og håndheving må styrkes.
  • Aktivitets- og redegjørelsesplikten må styrkes for alle diskrimineringsvern.
  • Organisasjoner som arbeider for likestilling og mot diskriminering må gis trygge finansielle rammer som gjør dem i stand til å være aktive aktører i utforming og utøvelse av likestillingspolitikk.
  • Likestillingspolitikken må være både kunnskaps- og erfaringsbasert.
  • Diskrimineringsvernet og likestillingspolitikken må implementeres og overholdes også i kommunene.
  • Likestilling, like rettigheter og muligheter, innebærer også ulike tilbud og ulike rettigheter, som verktøy for å oppnå likestilling.

De åtte organisasjonene som stiller seg bak er:
Norges Handikapforbund (NHF), Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner, REFORM – ressurssenter for menn, Menneskerettsalliansen, Antirasistisk Senter og Krisesentersekretariatet

Last ned hele dokumentet (.pdf)

13 842 kommentarer til «Partiprogram for likestilling»