Nytt krisesenter åpnet på Kypros

14500694_1310282408984198_7332596083181673868_o

12. desember i 2011 ble avtalen om EØS-midler til Kypros undertegnet. Et av målene med midlene var å bekjempe vold mot kvinner, utveksle kunnskap og erfaringer, samt bygge nytt krisesenter. Krisesentersekretariatet, som har vært ansvarlige for implementeringen av prosjektet, er svært stolt over at et nytt krisesenter ble åpnet på Kypros denne måneden. Ambassadør Jørn Gjelstad og Kari-Mette Fjell, prosjektansvarlig for Krisesentersekretariatet, deltok under åpningen.

Krisesentersekretariatet er stolt over å ha vært med på opprettelsen av det første spesialbygde krisesenteret på Kypros. Dette vil øke landets kapasitet til å gi støtte til voldsutsatte kvinner og barn. Krisesentersekretariatet har samarbeidet med organisasjonen Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family (SPAVO) om opprettelsen av krisesenteret. SPAVO har gitt hjelp til mer enn 18.000 kvinner og barn i løpet av de siste 18 årene.

Norge har gjennom EØS-midlene støttet prosjektet med 5 millioner NOK. Krisesenteret skal gi et tilbud til kvinner og deres barn utsatt for vold og overgrep. Der kan de få samtaler, samt botilbud for kortere eller lengre perioder. SPAVO og deres akutte telefontjeneste holder til i en av etasjene til bygget. Krisesenteret tilbyr tjenester både til greskkyprioter og til tyrkiskkyprioter.

Krisesentersekretariatets mål i det internasjonale samarbeidet er å styrke kvinners organisering og deltagelse, og at dette skal føre til at det blir mer kunnskap, formalisering, respekt og virkeliggjøring av kvinners menneskerettigheter. Vi har gjennom mange års arbeid erfart at ved å styrke det sivile samfunn, kan organisasjoner øke sin innvirkning på holdninger, atferd, juridiske rammeverk og hjelpetiltak som har som formål å beskytte og bistå voldsutsatte kvinner og deres barn.

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Støtten skal også styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene styrker også kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Fram til 2016/2017 er det satt av 1,79 milliarder euro til ulike programmer og prosjekter. Norges andel utgjør om lag 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget. Gjennom EØS-midlene (2009-2014) har Norge bidratt til økt dialog mellom befolkningene på den delte øya Kypros, samt bekjempelsen av vold mot kvinner. Programmer for å bekjempe vold mot kvinner har også blitt opprettet i Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Litauen, Polen og Slovakia, med Romania. Det har også vært fokus på å opprettelse av slike programmer i Malta, Slovenia og Spania.

Her kan du lese mer om hva programmene for bekjempelsen av vold mot kvinner innebærer

Her kan du lese åpningstalen til ambassadør Jørn Gjelstad

14481918_1310282525650853_4269190334107175302_o
Kari Mette Fjell, prosjektansvarlig for Krisesentersekretariatet, holder tale ved åpningen av Kypros sitt første spesialbygde krisesenter.
FOTO: SPAVO

Publisert: 29.08.2016

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.