Ny undersøkelse: Norske kommuner svikter voldsutsatte

Ny gallupundersøkelse fra Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at norske kommuner svikter voldsutsatte og har ikke vold i nære relasjoner høyt nok på agendaen.

Siden 2000 er 150 kvinner og 18 menn drept av sine partnere. Ingen av drapene skjer ut av det blå. Noen visste, noen så, noen hørte. Likevel skjedde det. Partnerdrap henger nøye sammen med partnervold. I syv av ti partnerdrap har det vært registrert partnervold før drapet. Tre av fire gjerningspersoner og offer har vært i kontakt med politi, helsevesen og hjelpeapparat.

– Det er et under at ikke flere blir drept. Det er tilfeldig hva slags hjelp kvinner i voldelige forhold får, mener lederen for Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet.

Krisesentersekretariatet gjennomfører i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet den årlige kampanjen «Taushet tar liv». Dette er en kampanje mot vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og partnerdrap.

I 2019 er det kommunenes arbeid og tilbud knyttet til vold mot kvinner og vold i nære relasjoner som er i fokus.

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse (TNS Gallup) blant norske kommuner, for å undersøke hva kommunene gjør for å arbeide mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Norske kommuner er menneskerettslig forpliktet til å forebygge og hindre vold i nære relasjoner, og sikre god beskyttelse til voldsutsatte.

– Hjelpen kvinner får er betinget av hvor de bor. Det er helt horribelt. Slik kan det ikke være. Kommunene mangler kunnskap og ressurser for å forebygge vold og hjelpe kvinner i voldelige forhold, sier Smaadahl.

Av kommunenes svar framgår det blant annet at:

  • Kun 3 av 10 kommuner har oversikt over hvor mange som blir utsatt for vold i nære relasjoner eller voldtekt i sin kommune.
  • 37 prosent av kommunene diskuterer sjelden eller aldri vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i politiske fora.
  • Kun halvparten av kommunene har en gjeldende handlingsplan mot vold i nære relasjoner
  • I kun 3 av 10 kommuner var krisesenteret (som gjerne er hovedleverandør av hjelpetiltak til voldsutsatt) aktivt involvert i arbeidet med utvikling av handlingsplanen.
  • Kun 1 av 5 kommuner informerer om hjelpetilbudet til voldsutsatte på andre språk enn norsk
  • Nesten ingen har en egen person, en «voldskooridnator», som har ansvar for kommunens helhetlig innsats og resultater

Les rapporten «Før det er for sent. Stopper vi volden, stopper vi drapene» i sin helhet her. Undersøkelsen ble presentert på åpningsmøtet for årets Taushet tar liv i Oslo rådhus, tirsdag 26. november.

Dette er femte året Taushet tar liv-kampanjen vil bidra til å bekjempe vold og hindre partnerdrap. I år er kommunene og politikere og ledere i hjelpeapparatet nasjonalt og lokalt som må forplikte seg til styrket innsats. Det er utviklet et gratis kurs til kommunale ledere. Det skal gi inspirasjon og konkrete råd om hvordan kommuner kan jobbe effektivt og målrettet med å stoppe vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og hindre partnerdrap.

Taushet tar liv bidrar videre med kunnskapsbygging gjennom sosiale medier. Målet er få folk til å forstå hva vold er, tørre å spørre, og ta kontakt med Vold- og overgrepslinjen 116 006 dersom de lurer på noe.

Kampanjen er finansiert av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Justis- og beredskapsdepartementet).

Publisert: 02.12.2019