Ny rapport viser økning i antall dagsamtaler på krisesentrene

Illustrasjonsbilder Krisesentersekretariatet. Fri bruk til Krisesentersekretariatet informasjonsarbeid.

Ny rapport om krisesentertilbudet for 2016 viser en betydelig økning i antall personer som oppsøkte krisesentrene for samtaler og rådgivning etter å ha blitt utsatt for vold. Tallene i rapporten fra Bufdir viser at krisesentrene er en viktig rådgivningsinstans.

Statistikk på vold er en viktig indikator på manglende likestilling. Tallene viser at de fleste brukerne hadde vært utsatt for en mannlig voldsutøver. Brukerne hadde en nær relasjon til voldsutøveren i de aller fleste tilfellene. For 81 % av barna var voldsutøveren far, og for 11 % var voldsutøveren stefar. For 8 av 10 voksne beboere var voldsutøveren nåværende eller tidligere ektefelle/samboer eller kjæreste.

Rapporten viser at krisesentrene har utbredt samarbeid med andre instanser, men samarbeidet er sjelden formalisert gjennom skriftlige avtaler. Det er mest vanlig å samarbeide om enkeltsaker, men det er en tendens til at flere har fått faste kontaktpersoner ved enkelte instanser.

Krisesenterloven § 4 pålegger kommunen å sørge for at voldsutsatte får helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre tjenester.

Krisesentersekretariatet mener at manglende formalisering av samarbeid mellom instanser lett kan føre til vilkårlighet. Krisesentersekretariatet mener at regjering og kommuner har en utfordring når det kommer til å få formalisert samarbeidet slik at voldsutsatte får den helhetlige oppfølgingen de har krav på.

 

Publisert 15.08.2017

2 kommentarer til «Ny rapport viser økning i antall dagsamtaler på krisesentrene»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.