Nordmøre Krisesenter IKS er nytt medlem

02

Vi ønsker Nordmøre Krisesenter IKS velkommen som nytt medlem hos Krisesentersekretariatet! Nordmøre Krisesenter IKS har et døgnåpent krisesenter tilbud rettet primært mot innbyggere i Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Surnadal, Smøla og Tingvoll. I oktober i fjor (2016) markerte Nordmøre Krisesenter sitt 30 års jubileum.

Krisesentersekretariatet er en medlemsorganisasjon drevet nå av 27 krisesentre og som arbeider i forhold til vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. For å styrke krisesentrenes arbeid utad er vi samlet i en felles organisering. Sekretariatet er et bindeledd mellom krisesentrene, offentlige myndigheter, forskningsmiljøer, kvinneorganisasjoner i inn- og utlandet og samfunnet for øvrig. Vi er en kunnskaps- og kompetansebase som koordinerer og delegerer relevante saker både lokalt og på riksplan og er med på å profilere krisesentrenes arbeid utad.

Vi gleder oss til å samarbeide med Nordmøre Krisesenter IKS!

Publisert: 02.02.2017

10 771 kommentarer til «Nordmøre Krisesenter IKS er nytt medlem»