Likestillingen i Norge har blitt svekket under Høyre/FrP-regjeringen

Lansering-skyggerapport (640x360)

Likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft på nyåret er et tilbakeskritt for likestillingen i Norge, skriver 22 organisasjoner i skyggerapport til FNs Kvinnekonvensjonskomite.

7. november skal norske myndigheter stå skolerett når de skal eksamineres i likestillingsarbeid av FNs kvinnekonvensjonskomite i Geneve. Forut for denne høringen har mer enn 20 norske organisasjoner utarbeidet en skyggerapport hvor det redegjøres for myndighetenes likestillingsarbeid, på godt og vondt.

I rapporten hevdes det blant annet at likestillingen i Norge er reversert på flere områder under den blå-blå regjeringen.

Rapporten har også stort fokus på vold mot kvinner og å styrke krisesentrene, og viser at omfanget av voldtekt og vold mot kvinner i Norge er omfattende. Det mangler en reell politisk vilje til offensiv satsing for å forebygge og bekjempe volden.

Organisasjonene er særlig kritisk til sammenslåingen av likestilling- og diskrimineringsloven, som de mener vil svekke kvinners diskrimineringsvern.

Det rettes også sterk kritikk mot regjeringens unnfallenhet blant annet hva gjelder bruk av midlertidige arbeidskontrakter, tiltak for å få minoritetskvinner inn i arbeidslivet, lønnsgapet mellom kvinner og menn og reduksjonen av fedres og medmødres barselpermisjon.

 

Publisert 30.08.17

 

13 552 kommentarer til «Likestillingen i Norge har blitt svekket under Høyre/FrP-regjeringen»