Krisesenterstatistikk 2017

lachlan-gowen-429768-unsplash

Ny rapport for krisesentertilbudet for 2017 viser at det fortsatt er et betydelig antall personer som oppsøkte krisesentrene for samtaler og rådgivning etter å ha blitt utsatt for vold. Tallene i rapporten fra Bufdir viser at krisesentrene er en viktig rådgivningsinstans.

Flest kvinner oppsøkte krisesentertilbudet

Til sammen ble det registrert 2 466 opphold på krisesenter i 2017. Tallene fra 2017 viser at 1 806 voksne personer overnattet ved et krisesentertilbud. De aller fleste, 1 662 personer, var kvinner, mens 132 var menn. To av tre beboere hadde innvandrerbakgrunn.

9 av 10 var utsatt for en mannlig voldsutøver

Nesten alle de voksne beboerne og dagbrukerne hadde en nær relasjon til voldsutøver, og voldsutøveren var vanligvis nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer. Blant barna på krisesentertilbudene var voldsutøveren i de fleste tilfellene far eller stefar. Tallene viser at de fleste brukerne hadde vært utsatt for en mannlig voldsutøver (94 % av beboerne og 91 % av dagbrukerne).

De fleste hadde vært utsatt for gjentatte overgrep før de søkte hjelp på krisesenter

Majoriteten av beboerne hadde blitt utsatt for gjentatte overgrep før de søkte hjelp på et krisesentertilbud (94 %). For 29 % av beboerne som hadde vært utsatt for gjentatte overgrep pågikk overgrepene i 1 år eller mindre, mens 65 % var blitt utsatt for overgrep i en periode på mer enn 1 år. 30 % av beboerne var blitt utsatt for overgrep i en periode på mer enn 5 år.

Barnas sikkerhet medførte avbrudd i barnehage- eller skolegang

1 483 barn oppholdt seg på krisesentertilbudene i 2017, med til sammen 1 904 opphold. For flere av barna medførte oppholdet på krisesenteret avbrudd i barnehage- eller skolegang. Et gjennomsnittlig avbrudd varte i 12 dager, Barnets sikkerhet var oftest årsak til avbruddene (65 %), avstanden til barnehagen var også en forholdsvis vanlig årsak (36 %).

 

Publisert 07.06.18

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.