Krisesentersekretariatets årsmøte og fagdag

Mandag og tirsdag den 25. og 26.april var våre medlemmer fra hele landet samlet i Lillestrøm for to dager med årsmøte og faglig påfyll.

Tove åpnet mandagen med en liten introduksjon av aktuell politisk tematikk før vi satte i gang arbeidet med å gå gjennom årsmeldingen, som forøvrig ble enstemmig vedtatt.

Etter vel overstått dagsprogram ble to av våre «veteraner» hedret med hver sin pris for sin iherdige innsats for krisentrene:

Guri Wold ble ansatt som leder ved Vest-Agder krisesenter i 1997 og har i 18 år drevet et senter som har høy kvalitet og hvor det er hjerterom og solidaritet for brukerne. Prisvinneren har av svært mange fått betegnelsen «Ei krisesenterdame som er Genial, gløgg, grundig. grei, grepa, gøyal, gavmild, generøs, grassat omsorgsfull, godhjerta og glimrende».

«På mange måter har du vært en pioner i krisesenterarbeid. Du har tatt initiativ og i samarbeid med Kristiansand kommune og Kirkens Bymisjon fikk dere i 2014 på plass Norges første og eneste krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus. Du har hatt en sterk og uredd stemme i kampen mot undertrykking og urettferdighet, i media og i mange andre sammenhenger der du kunne høres.» Sa Tove da hun delte ut skulpturen laget av Maria Øverby.

Selv var Guri, i sin takketale, spesielt opptatt av å understreke hvor viktig det er å holde liv i ideologien som ligger bak krisesenterbevegelsen.

May Lise Skogøy fra Haugesund fikk også pris. Da hun takket for seg 29. desember i 2015 hadde hun vært daglig leder ved krisesenteret i 23 år, men hun har vært aktiv på krisesenteret siden starten i 1981. Det tilsvarer 34 år som aktiv krisesenterdame, en bragd i seg selv.  I følge sine medarbeidere er May Lise levende engasjert i arbeidet sitt og en kunnskapsbank når det gjelder vold mot kvinner og historien til krisesentrene.

”Gjennom 34 år har May Lise gjort en formidabel innsats, for at kvinner og barn skal få realisert sine menneskerettigheter – et liv uten vold og overgrep.  Hun har gjennom solidaritet, engasjement, kunnskap, kamp, inkludering, mot, feminisme, utholdenhet, medmenneskelighet, kjærlighet og idealisme hatt det målet å skape kvinnefred for alle kvinner” sa Tove, og også May Lise var opptatt av å understreke viktigheten av det kvinnepolitiske arbeidet i det hun takket for prisen sin.

To viljesterke, omsorgsfulle og engasjerte prisvinnere med hver sin skulptur av Maria Øverby

Tirsdagen gikk med til faglig påfyll. Politiker Kari Henriksen (Ap), som også er medlem av Justiskomiteen, åpnet dagen med å understreke viktigheten av krisesentrenes arbeid.

Deretter fikk vi besøk av en kvinne som fortalte sin historie om et liv på flukt, under kode 6 (hemmelig adresse). En historie om et system som svikter og som fortsatt gjør det for mange av de kvinner og barn som fortsatt lever under denne koden. Sterk, men viktig, kost for alle som var tilstede.

Solveig Karin Bø Vatnar var innom for å legge fram sine funn fra studien «Partnerdrap i Norge 1990-2012».

Det var også riksadvokat Tor-Aksel Busch. Busch snakket blant annet om avvergingsplikten vår som en «sovende plikt». «Har du mistanke om at noen blir utsatt for vold så har du avvergingsplikt, uavhengig av taushetsplikt» sa han. Videre fortalte han om to hovedfelt som skal settes fokus på framover: Voldtekt og vold i nære relasjoner.

«Min ambisjon er at kvinner og barn skal få den rettssikkerheten de har krav på» avsluttet riksadvokaten med.

Vi fikk også besøk fra politiet. Hanne Finanger, leder av prosjekt November, fortalte om deres arbeid med trusselutøvere. 

Avslutningsvis fortalte en av «våre egne», Ina Afdal ved indre Østfold krisesenter, om deres erfaringer fra «Kvinnerommet» – et gruppetilbud til kvinner med minoritetsbakgrunn.

En kommentar til «Krisesentersekretariatets årsmøte og fagdag»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.