Krisesenterloven må tas i bruk på Svalbard

Lyr-tdm (2) (2)
Foto: Tommy Dahl Markussen

Resolusjon vedtatt på Krisesentersekretariatets årsmøte 2017,

Krisesentersekretariatets årsmøte 2017 ber statsråd Solveig Horne iverksette forskriften i Krisesenterloven for Svalbard slik §10 i loven åpner opp for.

Bakgrunnen for dette forslaget er at årsmøtet vurderer at det er et like stort behov for tilknytning til et krisesenter og et hjelpeapparat som følger opp de som er utsatt for vold i nære relasjoner, og da spesielt kvinner på Svalbard, som i Fastlands-Norge.

Svalbard er tradisjonelt sett et mannssamfunn med de konsekvensene det innebærer. Manglende rettigheter og tiltak gjør terskelen, spesielt for kvinner, å bryte ut av et voldelig forhold enda høyere enn den allerede er generelt i samfunnet. Det er f.eks. ikke mulig å få sosialhjelp eller støtte til bolig, da lov om sosiale tjenester ikke gjelder på Svalbard. For å kunne bo på Svalbard må du kunne forsørge deg selv og kunne ta vare på deg selv (Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard §1. a og c).

Ektefelle som forsørges av medlem av folketrygden har rett til helsetjenester mens de oppholder seg på Svalbard, men samboere har ikke denne rettigheten. Til tross for at kvinner av utenlandsk opprinnelse som har bodd på Svalbard i mange år, får du heller ikke automatisk oppholdstillatelse i Norge. Utlending som er gift med en nordmann, får ikke oppholdstillatelse i Norge da opphold på Svalbard ikke teller som botid slik som i fastlands-Norge.

Et krisesenter i nord har konkret fulgt opp en kvinne fra Svalbard. Kvinnen opplevde lite støtte i lokalsamfunnet fordi alle kjente voldsutøver. Det var få i hjelpeapparatet hun kunne henvende seg til, og opplevde liten forståelse for sin situasjon. Det var heller ikke mulig for krisesenteret å finne samarbeidspartnere som kunne bistå den voldsutsatte i en reetableringsfase på Svalbard.

Hvis hjelpeapparatet blir forpliktet til å forholde seg til Krisesenterloven, vil dette etter vår mening også tvinge frem en bevisstgjøring om vold i nære relasjoner på Svalbard. I tillegg vil voldsutsatte ha flere rettigheter som bistand og hjelp på lik linje med befolkningen i Fastlands-Norge.

406 kommentarer til «Krisesenterloven må tas i bruk på Svalbard»

  1. An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.