Brosjyrer

Brosjyrer

Interaktiv digital veileder om Digital vold 

Teknologi er en del av voldsbildet. Beboere og dagbrukere av krisesentrene opplever ulike former for digital vold. Her er en veileder som omhandler: Digital førstehjelp, hvordan kartlegge risiko, hvordan forebygge og håndtere trakassering, overvåking, trusler og bildedeling, tips om dokumentasjon  og oversikt over aktuelle lover som kommer til anvendelse ved digital vold.
Veilederen er laget i samarbeid med Likestillingssenteret KUN

Beskyttelsestiltakene KODE 6 og KODE 7

En veileder om rettighetene til personer som lever på sperret adresse kode 7 og strengt fortrolig adresse kode 6. Veilederen er skrevet til deg som arbeider med beskyttelsestiltakene. Informasjon om tiltakene kan også være relevant for den trusselutsatte selv og alle som på en eller annen måte jobber med personer som utsettes for vold i nære relasjoner.
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2018
Brosjyren er gratis for medlemmer
Pris: 40,- pr brosjyre, 4000,- for en eske 100stk (Pris inkl. mva, eksl. porto)
Brosjyren kan bestilles på følgende språk: Norsk

Den tause volden – vold mot personer med nedsatt funksjonsevne.

Alle har rett til et likeverdig tilbud fra det offentlige, og at det er tilpasset det behovet de har.
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2015
Brosjyren er gratis for medlemmer
Pris: 40,- pr brosjyre, 4000,- for en eske 100stk (Pris inkl. mva, eksl. porto)
Brosjyren kan bestilles på følgende språk: Norsk

Den usynlige volden – vold mot eldre.
Om krisesentrenes tilbud for alle som møter eldre gjennom sitt arbeid.
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2014
Brosjyren er gratis for medlemmer
Pris: 40,- pr brosjyre, 4000,- for en eske 100stk (Pris inkl. mva, eksl. porto)
Brosjyren kan bestilles på følgende språk: Norsk

Alle barn er alles ansvar – vold mot barn.
Om krisesentrenes tilbud til alle som jobber med barn.
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2013
Brosjyren er gratis for medlemmer
Pris: 40,- pr brosjyre, 4000,- for en eske 100stk (Pris inkl. mva, eksl. porto)
Brosjyren kan bestilles på følgende språk: Norsk

Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt usatt for kriminelle handlinger i Norge.
Om hva man har krav på og hvor man kan henvende seg for å få hjelp.
Brosjyre, Krisesentersekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning, 2013
Brosjyrene er kun elektronisk og på følgende språk:
arabiskbulgarskengelskkurdisknorskrussisksamisksomaliskthaityrkiskurdu

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten?
Om vold mot unge jenter – rettet mot ungdom fra 12-18 år.
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2002
Brosjyren finnes kun elektronisk og på følgende språk: Norsk