Informasjonsmateriell om mishandlingsbestemmelsen

UDI_plakat-mishandlingsbestemmelsen-1Alle har rett til et liv uten frykt for vold og trusler. Hvis du eller barna dine blir mishandlet, kan du få en selvstendig oppholdstillatelse. Du trenger ikke bli i forholdet fordi du er redd for å miste oppholdstillatelsen i Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har laget informasjonsmateriell om mishandlingsbestemmelsen i utlendingsloven, slik at alle som trenger det skal få den informasjonen de trenger.

Informasjonen fra UDI skal bidra til at personer som har fått oppholdstillatelse i familieinnvandring og som opplever vold i nære relasjoner kjenner til sine rettigheter. Den såkalte mishandlingsbestemmelsen (utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b) skal sikre at personer som blir mishandlet i samlivet ikke trenger å bli i forholdet av frykt for å miste oppholdstillatelsen i Norge.

Informasjonsmateriellet kan hentes fra denne nettsiden www.udi.no/vold og består av følgende deler:

  • En plakat i A4 og A3-format om mishandlingsbestemmelsen.
  • En brosjyre om mishandlingsbestemmelsen rettet både til de voldsutsatte og til hjelperne deres, som ansatte på krisesentre, advokater osv og et e-læringskurs. Brosjyren inneholder en oversikt over hva som skal til for å få tillatelse etter mishandlingsbestemmelsen, hva som ligger i begrepet mishandling i utlendingslovens forstand, og hvilke andre alternative tillatelser som finnes, for eksempel gjenforening med barn.

Materiellet er oversatt til engelsk, arabisk, farsi, fransk, russisk, somali, tagalog, thai og urdu.

362 kommentarer til «Informasjonsmateriell om mishandlingsbestemmelsen»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.